2003 - Chemgas 20

Chemgas 20

Een wat ongebruikelijke “eend”in de vijver van de KNVTS Schip van het Jaar Prijs omdat het hier een duwbak betreft. Dat wil zeggen een schip nagenoeg zonder eigen hoofd-voortstuwing.

Het schip is bestemd voor het veilige vervoer van vloeibaar gas. Het is het eerste schip dat is gebouwd met de door De Schelde ontwikkelde botsbestendige scheepswanden.
De ontwikkeling van deze botsbestendige wanden zijn het resultaat van jarenlange proeven en berekeningen waardoor het mogelijk was om de effecten van aanvaringen tussen twee schepen op wetenschappelijke- en praktische wijze in kaart te brengen. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking tussen de industrie vanuit verschillende landen, verschillende overheden en TNO. Het heeft internationaal sterk de aandacht getrokken.
Als gevolg van de door de botsbestendigheid vergrote veiligheid mogen de tanks in het schip groter zijn dan de tot nu toe maximale toegestane inhoud. In plaats van zes tanks van 380 m3 (voor 'gewone' schepen de maximum tankinhoud) heeft de Chemgas 20 vier ladingtanks van 550 m3. De voordelen zijn: minder ladingleidingen, minder appendages en gemakkelijker bediening met minder kans op fouten. Er is een gesloten monsternamesysteem aangebracht, waardoor bij het nemen van monster emissies naar de atmosfeer worden voorkomen. Het schip is voorzien van een generatorset en een noodgenerator. Voor grotere bestuurbaarheid van het koppelverband is het schip voorzien van een elektrisch aangedreven boegthruster met een 360° draaibaar rooster.

In het achterschip is een overeenkomstige, eveneens elektrisch aangedreven, kleinere thruster aangebracht. Met deze thrusters kan het schip zich op eigen kracht, dus zonder duwschip, verplaatsen, b.v. van de wachtkade naar de loswal of omgekeerd. Ook in een noodsituatie (b.v. een brand op de loswal) kan het schip op deze manier in veiligheid worden gebracht.
Beide thrusters zijn op afstand (radiografisch) bestuurbaar, inclusief het starten en stoppen van de generatorset. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht