2001 - Het Neokemp concept

Het Neokemp concept

Teneinde doelmatige en kwalitatief hoogwaardige schepen aan de verladers ter beschikking te stellen en een hoge mate van betrouwbaarheid var de dienstverlening te bieden, is een geheel nieuwe benadering gekozen voor het ontwerpen van dit binnenvaartschip. Het schip kan gevaren worden met een tweekoppige bemanning.

 

In verband met de bedrijfszekerheid wordt het schip voortgestuwd door twee roer propellers die 360 graden kunnen draaien en die zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid.
Doordat de schepen klein en goed manoeuvreerbaar zijn met een lage kruiplijnhoogte, zijn plaatsen bereikbaar geworden die dat vroeger niet waren. Door het stuurhuis op het voorschip te plaatsen, wordt de zichtlijn niet bepaald door de hoogte van de containers. Hierdoor wordt de kruiplijnhoogte gunstiger. De Neokemp biedt daardoor een alternatief voor vervoer over de weg of per spoor. Uit proefnemingen met het vervoer van 64 containers van Rotterdam naar Krefeld, de helft over water en de andere helft over de weg met vrachtauto's, is gebleken dat het transport over water schoner, sneller en goedkoper is. De tegenstellingen waren duidelijk: een schip met 2 motoren tegenover 16 vrachtwagens van elk 2 TEU met zware diesel motoren en minimaal 16 chauffeurs. Om de snelheid van het overslaan te bevorderen, is een slagzijcompensatiesysteem geïnstalleerd.
Het ladinggedeelte heeft een dubbele bodem en een dubbele huid. Hierin zijn de ballasttanks en de slagzijcompensatietanks aangebracht. De ballast­tanks hebben een zodanige capaciteit dat gecompenseerd kan worden voor het verhogen van de kruiplijn bij het vervoeren van lege containers. Op trajecten waar de kruiplijn er niet toe doet, kunnen drie lagen containers worden vervoerd. De schepen zijn voorzien van een meetsysteem dat de gewichten van de afzonderlijke containers kan bepalen en het slagzijcompensatiesysteem kan besturen. Bovendien is een registratiesysteem van de vervoerde containers aangebracht. Hierdoor kan men op internet als belanghebbende de positie van het schip en de status en positie van de containers volgen. 

Schip van het jaar nominaties Overzicht