2001 - Stad Amsterdam

Stad Amsterdam

De "Stad Amsterdam" is zonder meer al een uniek schip en het was zeer zeker de moeite waard om het in ieder geval in beschouwing te nemen voor deze prijs. Een grote prestatie is het daarnaast om op basis van een ontwerp van 1854 een schip te ontwerpen en te bouwen dat voldoet aan alle ei­sen voor een veilig schip volgens de huidige SOLAS regelgeving voor passagiersschepen en in staat is om onder de huidige omstandigheden redelijk economisch te worden geëxploiteerd en nog zoveel mogelijk uiterlijk de oorspronkelijke vorm en afwerking weerspiegelt.

Om aan deze regelgeving te voldoen, moest, in verband met de eisen die aan de lekstabiliteit worden gesteld, het lijnenplan worden aangepast. Ook de lay-out van de accommodatie heeft, in verband met de eisen welke aan inrichting en brandveiligheid worden gesteld, voor de nodige problemen gezorgd. Deze zijn echter in goed overleg tussen ontwerper, bouwer en de Scheepvaartinspectie, als toezichthoudende instantie, opgelost. Het schip is gedeelteluk gebouwd als werkgelegenheidsproject en heeft daarom bijgedragen aan het weer ophalen en bevestigen van oude beroepen, zoals timmerman en zeilmaker.

Een bijzonder aspect van dit schip zijn de zeileigenschappen. Deze zijn zonder meer uitstekend te noemen. Dit is een hele prestatie omdat kennis hieromtrent nog slechts rudimentair aanwezig was. Het heeft veel studie uit oude boeken en tabellen gekost om vertrouwd te raken met deze materie. Tenslotte bleek toch dat onvoldoende inzicht was te verkrijgen in de krachten op de masten, rondhouten en staand want. Men heeft toen een modern 3 dimensionaal 'finite element model' van de masten en het staande want gemaakt om deze krachten te kunnen bepalen. Een bijkomend aspect is bovendien dat een zeilschip een veel geringere belasting voor het milieu is dan een mechanisch voortbewogen schip. 

Schip van het jaar nominaties Overzicht