WINNAAR 2000: ROTOR TUGS

Rotor Tugs

De RI Magic De Rotor sleepboot is een verdere ontwikkeling van de Tractor sleepboten. Dit type heeft twee voortstuwers op 1/3 L van het voorschip. Hiervan heeft Kotug er 10 stuks in de vaart. De innovatie bestaat hierin dat er nog een derde voortstuwer op 1/3 L van achter is geplaatst. Daardoor ontstaan uitstekende manoeuvreereigenschappen omdat het draaipunt ongeveer in het midden van de boot ligt.

 

Bij de plaatsing van de derde voortstuwer is rekening gehouden met een zo gering mogelijke interactie van de voortstuwers op elkaar en met de romp, waardoor effectiviteitverlies ten gevolge van interactie zo gering mogelijk is. Aangezien veiligheidsaspecten bij het uitoefenen van bijvoorbeeld escortmanoeuvres negatief beïnvloed kunnen worden door onverwachte interactieverschijnselen, zijn door middel van modelproeven en simulaties de escort eigenschappen sterk verbeterd ten opzichte van de meer conventionele uitvoering. Hierdoor en door de hoge trekkracht (75 t) kan een sleepopdracht vaak met minder boten worden uitgevoerd en kan bij deze boten met een kleinere diepgang worden volstaan. De betrouwbaarheid is hoog; bij het uitvallen van een voortstuwer blijft de boot inzetbaar. Bovendien kunnen dan ook tijdens bedrijf reparaties worden verricht of onderhoud worden gepleegd. Vrijvarend kan met slechts een voortstuwer een snelheid van 8,5 kn worden bereikt, zodat een zeer economisch bedrijf kan worden gevoerd. Door de configuratie met 3 voortstuwers kan een hoge zijdelingse trek- of duwkracht worden bereikt (95% van de voorwaartse trekkracht); de boot is dus zeer effectief inzetbaar. Elke hoofd- en hulpmotor kan binnen 48 uur worden vervangen, wat de inzetbaarheid van de boten uiteraard ten goede komt. Een bijzonder punt ten aanzien van de veiligheid is, dat alle essentiële hulpwerktuigen op de hoofdmotoren zijn gemonteerd en via Power Take Offs (PTO's) worden aangedreven, zodat bij een blackout de schepen volledig operationeel blijven (met gebruikmaking van het 24 V net). 

Schip van het jaar nominaties Overzicht