1998 - HAM 291

HAM 291

HAM, bagger en waterbouwkundige werken, in Capelle aan de IJssel heeft in samenwerking met De Groot Nijkerk midden 1996 de HAM 291 in gebruik genomen. Dit bijzondere baggerschip is speciaal ontworpen voor het schoonmaken van verontreinigde waterbodems, waarbij het verontreinigde sub maximaal wordt gescheiden van het water om vertroebeling te, voorkomen.

 

Het schip is hiertoe uitgerust met een draaibaar wormwiel dat in veel richtingen verstelbaar is. Hierdoor, gecombineerd met de grote regelbaarheid van de positioneringslieren. wordt bereikt dat de overlap bij het baggeren tot een minimum beperkt wordt, hetgeen door nog geen ander Systeem wordt geëvenaard. Het resultaat is dat de dichtheid van het opgebaggerde slib maximaal is en de opslagcapaciteit dus kleiner kan zijn.

Het baggerproces is grotendeels automatisch geregeld onder andere door een productie automatiserings computer en een survey computer.
De lieren worden hydraulisch aangedreven. De hydrauliekmotor van een vierende lier gaat als hydrauliekpomp werken en levert energie aan het systeem terug. Hierdoor is een besparing van Ca. 30% bereikt en konden dieselmotoren met een geringer vermogen worden geïnstalleerd. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht