2002 - Noordvaerder

De Noordvaerder is gebouwd naar een ontwerp van Scheepsbouwkundig Bureau Herman Jansen in Monnickendam. Het is een zeer gedurfd ontwerp door de zeer lage L/B verhouding. Hierdoor is zeer veel werkruimte beschikbaar op het gesloten shelterdek, hetgeen arbokundig gezien een positieve ontwikkeling is. De verwerkingsruimte op het hoofd- dek ligt op ongeveer halve lengte, waardoor de scheepsbewegingen de minste invloed hebben op het werk.
De vis wordt bij het binnenhalen direct gestort in z.g. stortputten.

 

Na te zijn uitgezocht, gestript en gesorteerd, wordt zij naar een geïsoleerde opslagruimte getransporteerd, wat de kwaliteit ten goede komt.
De lieren kunnen zowel vanaf de brug als ter plaatse met 'buikorgels' worden bediend. In verband met de hygiëne in de verwerkings- en opslagruimtes zijn de betimmeringen met een laag naadloos gespoten kunststof afgewerkt, een systeem dat door Maaskant is geïntroduceerd.
Voor de voortstuwing is een door een computer geregelde dieselmotor toegepast; een z.g. 'groene' motor. Hierbij wordt de brand- stofinspuiting volledig aangepast aan de belasting en het toerental van de motor waar- door een optimale verbranding plaats vindt met als resultaat minder brandstofverbruik en een schonere verbranding.
Met betrekking tot arbeidsomstandigheden, efficiëntie en economie is dit een uitgekiend ontwerp. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht