2004 - J.F.J. de Nul

Cutter Suction Dredgers (CSD) zijn gemaakt om harde en samengeperste grondsoorten en rotsen te verwerken. Vroeger hadden deze vaartuigen beperkte afmetingen, geen eigen voortstuwing en werden met behulp van ankers, kabels en lieren verhaald en over grote afstanden met sleepboten of heavy lift vessels verplaatst. Een kleine twintig jaar geleden kregen deze dredgers een eigen voortstuwing zodat ze beter inzetbaar waren.
Enkele jaren geleden werd de behoefte gevoeld voor een schaalvergroting van de CSD's, mm of meer met het voorbeeld van de Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD).

 

Bij de J.F.J. de Nul is deze schaalvergroting zodanig uitgevoerd dat de doelmatigheid van bet concept in vergelijking met eerdere CSD's sterk is toegenomen. Met de nadruk op het gebruik in zeegang en grotere baggerdiepte. Rekening houdend met het toegenomen beschikbare vermogen en het gewicht van de cutter is ook de productie aanmerkelijk toegenomen Het vergroten van het ontwerp in genoemde zin is echter niet louter een kwestie van extrapolatie geweest. Het ontwerp vereiste een grote mate van onderzoek en innovatie. Vooral ten aanzien van de dynamische en statische belastingen.
Met behulp van Computational Fluid Dynamic (CFD) calculations en modelproeven hij het MARIN is een goed compromis bereikt ten aanzien van de rompvorm binnen de eisen voor het baggerbedrijf en andere eisen, zoals voldoende deplacement voor het grote gewicht voor de ladder. Ookzijn berekeningen uitgevoerd ten aanzien van het gedrag in zeegang bij verschillende waterdiepten met betrekking tot ontwerpcondities, bijvoorbeeld krachten op de spudpalen, het verankeringssysteem en de ladder. Daarnaast zijn door MT! Holland dynamische simulaties uitgevoerd voor bijvoorbeeld het dynamische cuttergedrag en het dynamische gedrag bij de beperkte vrije val van de spudpaal.
De integratie van systemen heeft een snelle vlucht genomen. De opwekking van alle elektrische energie gebeurt centraal door middel van het 'all diesel-electric concept', terwijl de bijbehorende automatisering geheel is geïntegreerd met de andere scheepssystemen. De zorg voor het milieu staat op hoog peil; speciale zorg is besteed aan het vermijden van verontreiniging door smeervetten en andere schadelijke stoffen. Speciale aandacht is gegeven aan het beperken van de geluidsproductie van het schip door flexibele opstellingen en het ontwerp van leidingsystemen.
Tijdens het bouwen is bijzonder gelet op het afwerken van constructies om problemen door vermoeiing te voorkomen. De onderdelen voor de subsystemen zijn van een bijzondere dimensie. De cutter ladder weegt 1550 ton en kan worden gebruikt tussen een diepte van 6,5 tot 35 m Het buitengewoon grote vermogen voor de cutter van 6000 kW (circa 30% meer dan de huidige generatie) wordt geleverd door twee elektromotoren en door een zware tandwielkast overgebracht naar de 'cutter' - De twee binnenboord baggerpompen leveren een persdruk van 38 bar. Het hele concept kan ten opzichte van oudere CSD-ontwerpen als baanbrekend worden beschouwd. 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht