2009 - Doña Angela Maria T (winnaar)

De “Doña Angela Maria T.” is een 50 meter lange Damen “Sea Axe” Fast Crew Supplier 5009. Het schip is afgebouwd in Gorinchem op basis van een casco van de Damen partnerwerf Song Cam in Vietnam en is geleverd aan de Mexicaanse operator Naviera Integral. De genomineerde “Doña Angela Maria T.” is ontworpen volgens het principe van de bijlboeg. Daarnaast zijn in het ontwerp verschillende andere innovatieve ontwikkelingen doorgevoerd, waardoor het bijlboeg concept nu tot volle wasdom komt en bewijst technisch en commercieel een groot succes te zijn. 

De bijlboeg is ontwikkeld in een wetenschappelijk programma, met als doel het verbeteren van de zeegangseigenschappen en het verminderen van de weerstand in zeegang van patrouilleboten. In een uitgebreid onderzoeksprogramma is samengewerkt door TU Delft, Marin, Koninklijke Marine, US Coast Guard en Damen Shipyards. De piekversnellingen in golven zijn met deze fast crew supplier slechts een kwart van die van de versnellingen bij conventionele schepen.. Hierdoor worden bemanning, passgiers en schip aanzienlijk minder belast en hoeft de snelheid niet te worden teruggenomen, zelfs niet in ruwe zee. Ook het benodigde extra vermogen in zeegang is door de bijlboeg veel lager dan bij conventionele schepen.

Daarnaast is de “Doña Angela Maria T.” uitgerust met motoren met een Wide Operating Speed Range en vaste schroeven. Hiermee kunnen en mogen de motoren in een breder toerengebied het maximale vermogen leveren en wordt een functionaliteit die bereikt die vergelijkbaar is met die van verstelbare schroeven in een snelheidsgebied van ca. 5 knoop. De voortstuwingsinstallatie heeft hiermee een hoog rendement, maar is eenvoudig, robuust en relatief goedkoop. In vergelijk met andere conventionele fast crew suppliers verbruikt de “Doña Angela Maria T.” 18% minder brandstof, dit is door de eigenaar over een langere periode getest.
De romp van de “Doña Angela Maria T.” is van staal. Na uitgebreide vermoeiinganalyses is vastgesteld dat een alumium schip van deze lengte en met een gebruiksprofiel van 6000 uur per jaar niet met een reële vermoeiingslevensduur gegarandeerd kan worden in aluminium. Om deze reden is gekozen voor een stalen romp en een aluminium opbouw. De gevolgde ontwerpmethodiek en de daaruit volgende materiaalkeuze leidt daarom tot economische en operationele voordelen, mede door het beperken van het aantal dokbeurten voor reparatie van de constructie.

Veiligheid tijdens de operaties in de offshore velden is van groot belang. De “Doña Angela Maria T.” heeft een smart ventilation systeem voor de motorkamer, waardoor het achterdek vrij kan blijven van ventilatiekokers en de kans op ongelukken tijdens de hijsoperaties wordt verkleind. Niet alleen bij ladingbehandeling, maar ook bij het overzetten van bemanningen.
De ergonomische brugindeling en de tweede stuurpositie aan de werkdekzijde zijn een grote verbetering in vergelijking met conventionele fast crew suppliers en verhogen de veiligheid.

Door het superieure zeegangsgedrag van het schip komen bemanning èn passagiers veel minder vermoeid aan bij de offshore velden, waardoor de kans op ongelukken aanzienlijk wordt verkleind.

Damen heeft nu vier standaard ontwerpen volgens het bijlboeg principe in productie en met inmiddels 23 verkochte schepen kan worden gesproken van een geslaagd concept dat is gebaseerd op een succesvol wetenschappelijk ontwikkelingstraject. Damen en TU Delft hebben daarom besloten om samen een onderzoeksfonds op te zetten voor het uitvoeren van verder wetenschappelijk onderzoek. Dit fonds wordt gefinancierd met bijdragen uit de opbrengst van elk verkocht Damen bijlboegschip.

De “Doña Angela Maria T.” is niet alleen een vernieuwend schip, waar veiligheid, milieu en economie goed samengaan en leiden tot commercieel succes, maar het is ook een voorbeeld van duurzame en fundamentele innovatie. 

Schip van het jaar nominaties Overzicht