2010 - Vox Maxima (winnaar)

De VOX MÁXIMA is een sleephopperzuiger met een hopperinhoud van 31.200 m3 . Het schip is gebouwd bij IHC Dredgers in Kinderdijk, maar grote delen van het schip zijn gebouwd op andere locaties, waaronder de IHC Merwede werf in Heusden. De genomineerde VOX MÁXIMA is de grootste sleephopperzuiger die ooit gebouwd is in Nederland. De schaalvergroting bij sleephopperzuigers maakt het mogelijk om grootschalige landaanwinningprojecten aan te leggen tegen lagere kosten per kubieke meter.

 

Naast de schaalvergroting (de grootste in Nederland gebouwde sleephopperzuiger was 23.700 m3) zijn in het ontwerp verschillende andere innovatieve ontwikkelingen doorgevoerd. De VOX MÁXIMA onderscheidt zich t.o.v. andere sleephopperzuigers in capaciteit, efficiency en duurzaamheid. De hoge totale prestatie wordt op unieke wijze bereikt door een groot draagvermogen te combineren met hoge vaarsnelheid en bijzonder goede baggerprestaties. Bij het ontwerp en de bouw is samengewerkt door Van Oord, IHC Dredgers, MARIN, en vele leveranciers.

De scheepsvorm is gebaseerd op de nieuwste resultaten van schaalmodelonderzoek en nieuw ontwikkelde simulatietechnieken. Daarmee kan - ondanks een vanuit functionele eisen voortkomende zeer hoge blokcoëfficiënt van 0,89 en een relatief grote scheepslengte – toch een hoge scheepssnelheid (ruim 17 knoop) worden behaald bij een relatief laag voortstuwingsvermogen. Ook is veel aandacht besteed aan een goed manoeuvreer gedrag in ondiep water. De scheepsindeling is onconventioneel met een walperspomp die midscheeps in het verlengde van de leegzuigleiding is geplaatst. De elektromotoren voor deze pomp bevinden zich tussen de beide hoofdmotoren. De tweede walperspomp staat op het hoofddek, voorop het schip. Door deze indeling wordt een grote vrijheid verkregen in de scheepsindeling en kan een groot hoppervolume worden gerealiseerd. Bovendien is hierdoor een optimale leidingloop mogelijk gemaakt. Ook is het hierdoor mogelijk om tijdens sleepzuigen het vermogen optimaal te verdelen over de aandrijving en de baggerinstallatie. Bijzonder is dat het nieuwe werktuig met slechts één zuigbuis met onderwaterpomp is uitgerust. Deze onderwaterpomp laadt de hopper, waarbij de opbrengst vrijwel onafhankelijk is van de zuigdiepte. Verdere innovatieve aspecten zijn een hoofddek zonder obstakels, uitwisselbare componenten, minder beweegbare delen, zo min mogelijk onderdelen in contact met het zand/water mengsel, en hogere veiligheidsfactoren dan gebruikelijk in de branche. Dit resulteert in lage operationele kosten, hoge inzetbaarheid, grote flexibiliteit en lage onderhoudskosten Voor dit alles is gebruik gemaakt van voortschrijdend inzicht en resultaten van verder onderzoek bij werf, aannemer en overige betrokken partijen. Inmiddels heeft de VOX MÁXIMA haar eerste werk op de Maasvlakte succesvol afgerond.

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht