2005 - Mv. Balticborg

Mv. Balticborg

De Balticborg is met nadruk ontworpen om maximaal in staat te zijn de specifieke taak in de koude streken te vervullen en te voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van het milieu en veiligheid. De mogelijkheden voor het laden en lossen zijn optimaal met de drie grote laadruimen en de daarbij toegepaste toegangsmogelijkheden door ‘ramps’ (beweegbare opritten tussen de dekken). Hierdoor wordt de stilligtijd tot een minimum beperkt, wat een positieve invloed heeft op de economische exploitatie van het schip.

 

 

Het geregelde ballastsysteem geeft hierbij extra veiligheid voor het schip. De enkelvoudige voortstuwing zorgt voor eenvoud van de voortstuwingsinstallatie en houdt de investering laag, terwijl de nadelen (hoge schroefbelasting) op kundige wijze teniet zijn gedaan door een uitgekiend ontwerp van schroef en onderwaterschip. De maatregelen ten aanzien van het milieu zijn succesvol geweest, omdat een vermindering van negentig procent van de NOxuitstoot is bereikt.

Ten aanzien van het mariene milieu valt op dat grote aandacht is besteed aan het voorkomen van vervuiling daarvan door oplossingen te kiezen op het gebied van afvoer van ‘zwart’ en ‘grijs’ water. Door de behandeling van het ballastwater op dit type schip scoort dit ontwerp ook hoog op het aspect milieu.

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht