2007 - Ms. Silni

Ms. Silni

In de categorie specials was ook genomineerd het ms Silni. De Silni, ontworpen en gebouwd door Damen Gorinchem, is een snelvarende monohull supplier voor offshore platformen, waarmee ook bemanningen voor offshore platformen kunnen worden overgezet. Het vaartuig heeft een lengte van 35 meter en een dienstsnelheid van ongeveer 26 knopen.

 

Door de revolutionaire rompvorm is het schip in staat onder extreme zeecondities een hoge snelheid te behouden zonder schade aan de romp en de lading te veroorzaken. Dit terwijl de bemanning en passagiers aanzienlijk betere werkomstandigheden en ook comfort genieten dan aan boord van een conventioneel vaartuig van dezelfde grootte onder gelijke omstandigheden. De ontwikkeling van de scheepsvorm, de Bijlboeg, of in het Engels Axe-bow, heeft een lange geschiedenis. Omstreeks 1995 werd in samenwerking tussen de TU Delft en Damen getracht het gedrag van patrouilleboten te verbeteren. Dit door de romplengte aanzienlijk te vergroten zonder de uitrusting en de installaties aan boord uit te breiden. Dit resulteerde in het zogenaamde Enlarged Ship Concept, waarmee de extreme verticale versnellingen aan boord in zware zeecondities daadwerkelijk aanzienlijk konden worden beperkt.
Uit modelonderzoek bleek dat het gedrag in golven nog verder kon worden verbeterd door de flare in het voorschip te minimaliseren en de voorvoet te verdiepen tot onder het vlak.

Hierdoor vermindert de dynamische lift bij indompeling van de boeg in een golf en wordt voorkomen dat de boeg uit het water komt. Extreme verticale versnellingen en slamming worden aldus sterk gereduceerd en zelfs voorkomen. Daarbij wordt ook de boeg verhoogd om groen water aan dek te vermijden. Het zijaanzicht van het voorschip vertoont hiermee het profiel van een bijl. Daaraan ontleent deze scheepsvorm zijn naam. De scherpe, diepe voorvoet zou bij achter inkomende golven broaching ten gevolge kunnen hebben. Daarom is in het ontwerp veel aandacht besteed aan het voorkomen van dit fenomeen, ondermeer door een groot roeroppervlak en scheggen op het achterschip toe te passen.

Modelproeven en praktijkervaring met dit type schip tonen aan dat het gedrag in zware zeecondities inderdaad uitstekend is. Ook is de toegevoegde weerstand in golven lager dan bij de conventionele scheepsvorm. Het spreekt vanzelf dat dit het brandstofverbruik ten goede komt. Het is de verwachting dat het Bijlboeg-concept in de toekomst veelvuldig zal worden toegepast voor offshore supportschepen, patrouillevaartuigen, search and rescue schepen en
mogelijk voor snelvarende megajachten.
De nominatie voor de Schip van het Jaar prijs is in het geval van de Silni, gebouwd bij Damen High Speed & Naval Craft te Gorinchem, voor de opdrachtgever Brodopas te Split, Kroatië, dan ook vanzelfsprekend een erkenning voor de ontwikkeling en de toepassing
van deze bijzondere scheepsvorm. 

Schip van het jaar nominaties Overzicht