1999 - Ms. Volvox Terranova

Ms. Volvox Terranova

Het ms. 'Volvox Terranova" is een sleephopperzuiger van de nieuwste generatie, het zogenaamde "Jumbo"-type. Bij het ontwerp werden vele grenzen verlegd en nieuwe wegen ingeslagen. De plaatsing van een onderwaterpomp met hoog vermogen in het onderste deel van de zuigbuis, waarmee tot op grote diepte mengsels met een grote dichtheid kunnen worden opgezogen, maakt dit schip tot een technisch innovatief ontwerp. Bovendien heeft dit schip van alle baggerschepen in de wereld het hoogste geïnstalleerde vermogen en ondanks dat er veel complexe systemen aan boord zijn aangebracht, was er slechts een zeer korte bouwtijd nodig.

 

Door de mogelijkheid om baggermengsels met hoge dichtheid op te zuigen, komt er relatief weinig water bij het mengsel waardoor er minder vervuiling van het milieu door de opgebaggerde verontreinigingen plaats vindt. Bovendien is het schip voorbereid voor de z.g. 'groene pijp'. Deze pijp zorgt ervoor dat overtollig water teruggaat naar de jetpomp die het water weer bij de sleepkop injecteert, zodat vervuiling binnen het systeem circuleert en niet over boord gaat. Door een speciale ontwikkeling van de MK-ventilatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het 'schoorsteen effect van warme lucht, is minder ventilatorvermogen nodig, hetgeen energie besparend werkt. Hieraan draagt ook bij de speciale vorm van het onderwaterschip die een lager brandstofverbruik tot gevolg heeft.

Door een gerichte ontwikkeling, die de unieke positie van de Nederlandse baggerwereld op de wereldmarkt onderstreept, mag dit schip een baanbrekend ontwerp genoemd worden.

Schip van het jaar nominaties Overzicht