WINNAAR 1999: Ms. JOWI

Ms. Jowi

Het ms. "Jowi" is een binnenvaartschip , speciaal ingericht voor het vervoer van containers. De volgende zaken maken dit schip tot een technisch innovatief ontwerp: Het is een eigen ontwikkeling van puur Nederlands ondernemerschap, die een grote sprong vooruit betekent. Er worden ca. tweemaal zoveel containers vervoerd als bij een voorgaande generatie schepen. De ontwerpdiepgang is klein en er is een slagzijcompensatiesysteem aangebracht. In verband met de grote lengte is een eindige elementenberekening van de romp uitgevoerd. Voor de voortstuwing zijn drie motoren en drie schroeven toegepast, de middelste als 'booster'.

 

Er is veel aandacht aan de milieuaspecten gegeven. De schroefassen, de roeren en de boegschroeven zijn voorzien van watergesmeerde lagers. Een faecaliëntank is aanwezig, zodat de inhoud aan de wal kan worden afgegeven; deze tank is nog geen voorschrift voor dit type schip. Aan de veiligheid is aandacht besteed: mogelijkheid om te laden/lossen in een willekeurige volgorde, bovendien behoeft gedurende het laden en lossen geen bemanning in de laad- en loszone te komen. Door de plaatsing van containergeleiders is het niet nodig om na het laden en lossen op de containers te klimmen om ze vast te zetten. Het schip is economisch zeer goed inzetbaar. Er is veel containercapaciteit en door deze schaalvergroting kan met de standaardbemanning meer lading worden vervoerd. Door de geringe diepgang kan tijdens een laagwater periode meer lading worden vervoerd dan met conventionele schepen. Doordat de voortstuwingsinstallatie volgens het 'booster'-concept is opgezet, kan men altijd werken met een optimale dieselmotorbelasting. Door optimalisering van het lijnenplan in een sleeptank van VBD te Duisburg is de scheepsweerstand verminderd, wat een gunstig brandstofverbruik geeft. Het is een baanbrekend ontwerp met als moeilijkheidsgraad dat er geen vergelijkingsmateriaal aanwezig was. Ondanks alle positieve punten die zijn genoemd, moet er toch een minpunt worden vermeld, namelijk de discussie in de op leveringsperiode aangaande de interpretatie van de regelgeving over de gangboordbreedte. Deze discussie heeft ertoe geleid dat de interpretatie van de relevante regelgeving is aangescherpt, waardoor in toekomstige gevallen geen misvattingen meer kunnen ontstaan over de gangboordbreedte. Gezien de positieve punten heeft de jury toch gemeend de prijs aan dit schip te moeten toekennen. 

Schip van het jaar nominaties Overzicht