2010 - De Eemsborg

De Eemsborg is het eerste schip van de nieuwe generatie Multi Purpose Dry Cargo schepen welke door Koninklijke Niestern Sander is ontwikkeld. In navolging op de succesvolle series Multi Purpose schepen uit de jaren 90, is er een vervangingsbehoefte ontstaan voor deze schepen.

Door de veranderende vervoersvraag, regelgeving en kostenontwikkeling in de scheepvaart en scheepsbouw, is er ruimte ontstaan voor een nieuw innovatief product. Samen met de rederij is uit het eisenpakket een ontwerp gemaakt, waarbij onder andere de volgende punten zijn meegenomen: - Maximaal te bouwen maat op binnendijkse locatie van KNS - Het vergroten van de cargotonmijlen bij een lagere scheepssnelheid. Het ruim is daarbij geoptimaliseerd naar wat binnen de grenzen van stabiliteit en lekstabiliteit 2009 haalbaar is, resulterend in een optimale stuwfactor (cuft/ton cargodwt) volgens de recente vervoersvraag - Vergroting van de actieradius ten behoeve van een complete roundtrip Atlantic. De vergroting van de bunkercapaciteit en veiligheid van deze hoeveelheid brandstof aan boord zijn hier in meegenomen - Een innovatief hybride grootspant waarbinnen eigenschappen als gewicht, (eenvoudige) maakbaarheid, gedrag in ijsgang beter zijn ontwikkeld dan ooit te voren - Vergroten van de accommodatieruimte en verbeteren van het comfort aan boord van de schepen - Schepen prepareren voor het green passport. Het innovatieve karakter van de Eemsborg is niet echter alleen product gerelateerd, maar ook proces gerelateerd. Samen met een aantal strategische partners is intensief gekeken naar het ontwikkel- en bouwproces van het schip. Hieruit zijn onderstaande items de meest sprekende resultaten: - Vernieuwing van de werf outillage, zodat alle partners optimaal kunnen opereren - Intensief integraal samenwerken in de pre-design en design fase, waarbij het ontwerp gezamenlijk 3D is opgezet en 100% is ge-engineerd resulterend in fors lagere sectiebouw en outfitting uren - Planningen komen voort uit gezamenlijke inspanningen van werf en partners - Optimalisatie van het ontwerp en de bouw gedurende de serie door snelle terugkoppeling en verwerking van wijzigingen - Demarcatie overschrijdend denken tussen de strategische partners met als doel “het product moet goedkoper”.

Schip van het jaar nominaties Overzicht