2012 - Athena

Athena

Het schip scoort voor het grootste deel op het criterium baanbrekend. Het is tot nu toe het grootste als schoener en tevens in aluminium gebouwd jacht. Als constructiemateriaal voor het gehele jacht is een relatief nieuwe aluminiumsoort ‘Alustar’ gebruikt en de bouw is in sectiebouw uitgevoerd, iets dat in de jachtbouw relatief weinig plaatsvindt. Automatisering is door het gehele schip - en niet in het minst vanwege de achtergrond van de eigenaar - in hoge mate toegepast.

 

De zeilhandling voor een dusdanig groot jacht met slechts drie man is al een prestatie op zich. De gieken en gaffels zijn van koolstof (carbon fiber), de masten van aluminium.
Aan de vaareigenschappen zijn bijzondere eisen gesteld ten aanzien van het zeilen onder grotere hellingshoeken. Bovendien is veel aandacht besteed aan de scheepsvorm van het jacht waardoor een hoge (zeil)snelheid kan worden bereikt (18,9 knopen). In verband met een comfortabel verblijf aan boord is ook een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van het jacht in zeegang, zowel varend als voor anker liggend. Hiertoe zijn modelproeven bij de Technische Universiteit in Delft gedaan.
De rolbeweging voor anker liggend wordt uitstekend gedempt door het opzetten van zeil. Ook is de stabiliteit nauwlettend onderzocht bij lekgeslagen compartimenten zoals de machinekamer en bemanningsverblijven. Om informatie te krijgen met betrekking tot roerkrachten en de capaciteit van de boegschroef zijn proeven in een windtunnel uitgevoerd.
Op verzoek van de eigenaar is het jacht uitgerust met een relatief hoog voortstuwing- en hulpvermogen. Het schip is uitgevoerd als dubbelschroever met assen voorzien van Vvormige as-uithouders. Het is gebleken dat voor een belangrijke eis als minimale geluidshinder deze uitlijning van de asuithouders van groot belang is. Ook in verband met het schroefontwerp zijn modelproeven uitgevoerd.
De uitvoering van de constructie en langsscheepse sterkte van het vaartuig, rekening houdend met de zeer hoge belastingen die door de masten op de romp worden uitgeoefend, was een bijzonder punt van aandacht. Ook is aan de sterkte van de romp veel rekenwerk verricht om bij onverhoopt aan de grond lopen zo weinig mogelijk schade op te lopen en gevaar voor het schip te voorkomen. De inrichting en afwerking van het exeninterieur van het jacht staan op een bijzonder hoog niveau, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van Nederlandse onderaannemers en leveranciers.
Samenvattend kan men stellen dat - los van de bijzondere prestatie die hier is geleverd - er sprake is van een hoge mate van internationale spin-off die in het belang is van de Nederlandse jachtbouwindustrie.

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht