2013 - Greenstream (winnaar)

Greenstream

Hoge brandstofprijzen en zwaardere milieueisen hebben in de Nederlandse binnenvaart geleid tot het ontwerp en bouw van een aantal zeer innovatieve schepen. De voor de KNVTS Schip van het Jaar prijs genomineerde tanker “Greenstream” is daar een mooi voorbeeld van.

Dit schip gebruikt uitsluitend vloeibaar aardgas (“Mono LNG”) als brandstof voor de dieselelektrische voortstuwingsinstallatie en het hulpbedrijf. Deze dubbelwandige tanker voor minerale oliën en chemicaliën met een draagvermogen van 2877 ton werd gebouwd door Peters Shipyards in Kampen voor Interstream Barging, Geertruidenberg en vaart sinds begin van dit jaar voor Shell Nederland.

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 4 diesel generator sets van 300 kW en twee door elektromotoren aangedreven roerpropellers van 500 kW. Het is een modulair systeem waardoor de stuurboord en bakboord installaties onafhankelijk van elkaar kunnen werken. De diesel generator installaties zijn verdeeld over 2 uitwisselbare LNG packs, elk uitgerust met 2 generator sets en bovendeks geïnstalleerd. De brandstofvoorziening wordt verzorgd door twee onafhankelijke LNG bunkertanks van 40 m3, half verzonken in het dek van de achterste ladingtanks en voorzien van verdamper installaties. De bunkertanks zijn zo ontworpen dat het schip voldoende kan bunkeren om er een retour reis mee van Rotterdam naar Bazel te maken. De generatoren leveren hun energie aan een gelijkstroom installatie (DC bus) waardoor de generatoren, afhankelijk van het gevraagde vermogen, op 1500 of 1800 toeren kunnen draaien. Twee power management systemen zorgen er voor dat de generatoren zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. De voortstuwingsmotoren en de ladingpomp motoren worden direct vanaf de DC bus gevoed terwijl het overige hulpbedrijf met constante spanning en frequentie gevoed wordt via een omvormer.

Het mono LNG bedrijf resulteert ten opzichte van een installatie draaiend op dieselolie in een aanzienlijke reductie van een aantal emissies: 20 tot 25 % minder CO2, meer dan 80% minder NOX en nagenoeg in het geheel geen emissies van SO2 en roetdeeltjes (fijn stof). De rompvorm, gebaseerd op modelproeven bij verschillende diepgangscondities en bepaald voor het meest realistische vaarprofiel, draagt ook bij aan een gunstig gemiddeld brandstofgebruik. 

De bijzondere voortstuwingsinstallatie is niet het enige innovatieve aspect van de “Greenstream”. Een bijzonder ontwerp van de zijbeplating van de ladingtanks (zog. IJsselhuid) zorgt voor extra sterkte bij aanvaringen en op grond daarvan werd het toegestaan om het schip te bouwen met 6 in plaats van 10 ladingtanks. 

De verblijven voor de bemanning en het stuurhuis zijn op het voorschip aangebracht, ver verwijderd van de machine installaties en de LNG bunkertanks. Dit komt zowel de veiligheid ten goede als het comfort van de bemanning. Bovendien zorgen een bijzondere vormgeving en de gekozen kleurstelling van de romp en de opbouw er voor dat de “Greenstream” niet alleen een innovatief schip is maar er ook als zodanig uitziet.

Belangrijkste gegevens van het schip:
Lengte: 110 m ; breedte: 11,40 m ; holte: 5,47 m ; diepgang max. geladen: 3,46 m ; kruiphoogte: 4.50 m ; snelheid: max. 21 km/uur op diep water, geladen op 2,90 m 
Vaargebied : Rijn en Europese binnenwateren.

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht