WINNAAR 2014: NH1816

KNRM 'Nh1816'

KNVTS SCHIP VAN HET JAAR-PRIJS 2014:
'Nh1816 '

Reddingboot 'Nh1816' is uitgeroepen tot meest gedegen onderzoek- en ontwerp in nauwe samenwerking met de mensen die in moeilijke omstandigheden de zee opgaan: de bemanningen van de KNRM. Bouwer Damen Shipyards Gorinchem werd daarvoor beloond met de KNVTS Schip van het Jaar-prijs. De prestigieuze prijs werd voor de 17e maal uitgereikt tijdens het Maritime Awards Gala in Taets Art and Event in Zaandam op 6 november 2014.

De wensen en eisen van de KNRM waren leidend in de ontwikkeling van een nieuwe klasse reddingboot. De praktijkervaring van de tien bemanningen van de huidige grote KNRM-boten van de Arie Visser klasse werd de richtlijn voor het team van High Speed Craft Department van Damen Shipyards, W. de Vries Lentsch en Maritieme Techniek van de  TU Delft dat in 2009 met het ontwerp begon.

De basiseisen waren gelijk aan de Arie Visser klasse: lengte maximum 20 meter; maximum diepgang 1.10 m.; range ca. 600 zeemijl; aantal opvarenden 6, maximum aantal gereddenen 120; aandrijving door twee motoren en waterjets; zelfrichtend ingeval van kapseizen.

Aanvullende eisen waren: betere inzetbaarheid bij zwaar weer en groter comfort voor de crew. Daarnaast: beter gedrag  in boeg en schuin-voorinkomende golven, koersstabiliteit en veilig gedrag in (schuin) achterinkomende golven, zeer goede manoeuvreerbaarheid in alle omstandigheden en snelheden en een laag geluidsniveau in het stuurhuis.

Het ontwerpteam kwam met twee basisontwerpen. Enerzijds een verlengde en verbeterde versie van de Arie Visser (Evolution) en anderzijds een alternatief ontwerp met toepassing  van een bijlboeg (Revolution). Bij de Revolution was de vorm van de bijlboeg aangepast zodat deze niet onder het vlak uitkomt om bij operaties in ondiep water het risico van aan de grond lopen te verkleinen. Speciale aandacht was er voor het ontwerp van de fender, noodzakelijk bij reddingsacties langszij schepen, maar een verstorende factor voor goed gedrag in zeegang.

De volgende stap was een uitgebreid modelonderzoek op schaalmodellen van de Evolution, de Revolution en de originele Arie Visser. In de sleeptank van de TU Delft: weerstandsproeven, gedrag in voorinkomende golven en achterinkomende golven. Bij Marin: gedrag in schuin achterinkomende golven.

De Revolution kwam het beste uit de test: laag optredende verticale versnellingen in boeggolven en, met toepassing van scheggen, koersstabiel en niet neigend tot broachen in schuin achterinkomende golven en werd daarmee de basis voor de nieuwe reddingboot. Op verzoek van de schippers van de Arie Visserboten werd de lengte ca. twee meter ingekort daar zij zien dat steeds vaker assistentie aan pleziervaart moet worden verleend. De wens was de boot niet langer te maken dan de Arie Visser; de boot moet in slecht weer in een golfdal 180 graden van koers kunnen wijzigen.

Aanvullende test met dit kortere Revolution-ontwerp in extreme, brekende golven in de tank van de TU Delft en vrijvarende proeven op het Haringvliet bevestigden de verbeteringen die op alle aspecten gemaakt konden worden ten opzichte van de Arie Visser klasse. De vinnen, essentieel voor koersstabiliteit in achterin komende golven, zijn intrekbaar uitgevoerd om maximale manoeuvreerbaarheid en een minimum draaicirkel te bereiken, wanneer gewenst door de schipper.

Andere verbeteringen op het gebied van veiligheid en comfort van de Nh1816 ten opzichte van de Arie Visser klasse zijn: het dekhuis is flexibel opgesteld waardoor het geluidsniveau is teruggebracht van 93dB(A) naar 72 dB(A). Bij kenteren blijven de motoren (MTU type BV 2000 M84L met een vermogen van 2 x 895 kW Hamilton 571 waterjets aandrijvend) maximum 30 seconden draaien, zodat de bemanning rechtkomend direct de controle over de boot heeft. Het elektrisch systeem is in twee gescheiden delen uitgevoerd. En de waterdichte indeling voldoet aan de eisen van twee compartimenten lekstabiliteit, zo kan de bodem kan over een lengte van 50 procent vanaf de boeg beschadigd zijn. Ook aan het ergonomisch ontwerp van de inrichting en aan de automatisering is veel aandacht besteed. Door een directe datalink met de Kustwacht en KNRM kunnen zoekacties optimaal worden geredigeerd.

De KNRM zal de Nh1816 naast de Arie Visser uitgebreid op volle schaal testen om de gevonden resultaten uit modelonderzoek te valideren en de Nh1816 bij alle stations met boten van het Arie Visser type te introduceren. De eerste resultaten voldoen volledig aan de verwachtingen en de bemanningen zijn enthousiast. In de praktijk werd gevonden dat spray tegen de ramen van het stuurhuis een probleem vormde; na windtunnel tests werd de vorm van de fender rond het voorschip aangepast, waarmee dit probleem opgelost werd.

Dit innovatieve search and rescue vessel dat ontworpen is met de kennis uit de praktijk zal zich zeker op belangstelling van buitenlandse partijen kunnen verheugen.

Schip van het jaar winnaars Overzicht