Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de KNVTS bestuurt de vereniging en is als zodanig bestuurlijk en financieel eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit een aantal, volgens de in de statuten omschreven procedures, aangewezen leden en afdelingsvertegenwoordigers. Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden die de afdelingen vertegenwoordigen hebben bij voorkeur ook zitting in het betreffende afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken bijgestaan door het professioneel secretariaat met een algemeen secretaris en een secretarieel medewerker.

Voor een overzicht van bestuursleden, commissieleden, secretarieel medewerkers, etc., klik hier

 
Over de vereniging Overzicht