Afdelingen

De KNVTS telt op dit moment vier regionale afdelingen, te weten Amsterdam, Noord, Rotterdam en Zeeland. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur van minimaal drie leden, die worden gekozen tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. Ook dit bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur en volgt het door het hoofdbestuur bepaalde beleid. Een lid van de vereniging kan slechts behoren tot één afdeling.

De Afdelingsbesturen :

Onderstaand overzicht wordt binnenkort aangevuld met de overige bestuursleden van de afdelingen.

Afdeling NoordJan Oud / Voorzitter
Manager afbouw at Scheepswerf Bijlsma Wartena

Tjerk Feenstra / Secretaris & Vertegenwoordiger Hoofdbestuur
Lloyd's Register EMEA, Customer Relation Manager

Bart Groot / Penningmeester
Groot Ship Design, Eigenaar


Afdeling Amsterdam
Bert Broek / Voorzitter
2nd Officer, Jan de Nul 
 
Kasper Moormann / Penningmeester  & Vertegenwoordiger Hoofdbestuur
Commercial Manager, Acta Marine

Afdeling RotterdamWim Veldhuyzen / Voorzitter & Vertegenwoordiger Hoofdbestuur
Port Management Consultants, senior consultant
 
Bart Daman / Penningmeester
Ulstein Sea of Solutions, Project Manager
 
 
Afdeling Zeeland
Joep Broekhuijsen / Voorzitter & Vertegenwoordiger Hoofdbestuur
Damen Schelde Naval Shipbuilding, Research Coordinator
 
Willem Laros / Secretaris
 Damen Schelde Naval Shipbuilding, Director Strategy and Business Development

 
 
 

 

Over de vereniging overzicht