Afdelingen

De KNVTS telt op dit moment vier regionale afdelingen, te weten Amsterdam, Noord, Rotterdam en Zeeland. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur van minimaal drie leden, die worden gekozen tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. Ook dit bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur en volgt het door het hoofdbestuur bepaalde beleid. Een lid van de vereniging kan slechts behoren tot één afdeling.

 
 
 

 

Over de vereniging Overzicht