2016 - Aquijo

Zeiljacht ‘Aquijo’ ontworpen en gebouwd door Oceanco te Alblasserdam en Scheepswerf Vitters te Zwartsluis.


De Aquijo is met een lengte van 85 m, een waterverplaatsing van 1625 ton en twee masten van 90 m en 3250 m2 zeil het grootste (kits-getuigde) zeiljacht ter wereld. De accommodatie is uitermate luxe, vergelijkbaar met een motorjacht van dezelfde afmetingen, en naast de eigenaars-hut geschikt voor 12 gasten en een bemanning van 16 personen.

 

Middels uitgebreid modelonderzoek zijn rompvorm en opstelling van de roeren geoptimaliseerd voor uiteenlopende situaties onder zeil. Om optimale zeileigenschappen te realiseren is een diepe kiel vereist, resulterend in een diepgang van 11,60 m onder zeil. De kiel is intrekbaar uitgevoerd, zodat de diepgang in de haven  - of varend op de motor -  wordt teruggebracht tot 5,20 m.

Het basis-ontwerp is van Tripp Design uit de USA, echter de uitwerking en de vele innovatieve aspecten in dit jacht zijn gerealiseerd door een nauwe en intensieve samenwerking tussen de Nederlandse jachtwerven Oceanco en Vitters Shipyard. Oceanco is een ervaren bouwer van grote luxe motorjachten, Vitters een gerenommeerd bouwer van snelle luxe zeiljachten. Genoemde werven hebben een uniek en comfortabel jacht gerealiseerd met uitstekende zeileigenschappen. De volgende innovatieve en bijzondere aspecten in het ontwerp en de bouw verdienen speciale aandacht:

Eerste zeiljacht met twee 90 m lange koolstofvezel versterkte kunststof masten.

Inleiding van de belastingen van deze masten en de verstaging in de scheepsconstructie zonder de stringente eisen aan gewichtsbeperking te overschrijden.

Constante monitoring van de belasting van de verstaging en een snel reef-systeem waarmee de grootzeilen in 4 minuten in de giek geborgen kunnen worden.

Alle zeilen kunnen vanuit het stuurhuis en de ‘fly-bridge’ bediend worden.

Speciaal ontwikkelde volledig regelbare 40-tons lieren voor de bediening van de tuigage.

Constructie en hydraulische bediening van de kiel van 250 ton, waarbij alle mogelijke belastingsgevallen doorgerekend zijn, inclusief het aan de grond lopen.

Een uniek onderwater ankersysteem met ophanging en bediening van de twee ankers onder de boeg; voor deze oplossing is gekozen omdat het in een laag zwaartepunt resulteert, geen nadelig effect heeft op de hydrodynamica van het schip en de esthetica van het jacht ten goede komt.

Feedback van de hydrodynamische belasting van de roeren aan het stuurwiel waardoor de roerganger met meer ‘gevoel’ het schip bestuurt, een nieuwe ontwikkeling die al in de automobielindustrie wordt toegepast maar waarvan de maritieme toepassing nog in de kinderschoenen staat.

Alle systemen blijven operationeel tot een hellingshoek van 20 graden.

In de haven zorgt een anti-heel systeem er voor dat een helling door windbelasting op de masten en de verstaging wordt gecompenseerd.

Zeer lage geluids- en trillingsniveaus resulteren in een hoog comfort aan boord

Een zeiljacht is van nature al milieuvriendelijk. Desondanks zijn alle energieverbruikers aan boord waar mogelijk geoptimaliseerd. Zo wordt restwarmte van de generatoren opgeslagen en benut voor warmwatersystemen.

Vermeldenswaard is dat de werven uitermate creatief en gedisciplineerd te werk zijn gegaan wat betreft gewicht- en ruimtemanagement, een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol realiseren van een dergelijk complex project.

Oceanco en Vitters Shipyard hebben met de realisatie van de Aquijo laten zien dat de Nederlandse jachtbouw door een intensieve samenwerking en inbreng van specifieke kennis en ervaring van beide werven tot unieke grensverleggende prestaties in staat is.

Schip van het jaar nominaties Overzicht