2017 - KRI REM

De KRI1 REM is een geleide-wapenfregat voor de Indonesische Marine. 

De kiel werd in april 2014 gelegd op de werf PT PAL te Surabaya en het schip is begin dit jaar door de Indonesische Marine in gebruik genomen. Een tweede fregat zal eind dit jaar worden opgeleverd en de Indonesische overheid heeft een optie op nog twee schepen genomen. Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) had de volledige verantwoording voor de bouw en leverde vanuit Nederland ook hoogwaardige modules aan voor de (samen)bouw in Surabaya. Geleide wapen fregat ‘KRI Raden Eddy Martadinata’ (KRI REM). ontworpen en deels gebouwd door Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen.

De primaire functies van de KRI REM zijn: Anti Air Warfare, Anti Surface Warfare, Anti Submarine Warfare. Daarnaast kan het schip ook ingezet worden voor Maritime Security & Safety, Disaster Relief / Human Aid.

 

De belangrijkste kenmerken van het schip zijn: lengte(oa) 105 m, breedte 14 m, diepgang 3,7 m, deplacement 2365 t, snelheid: diesel direct en electrisch:28 kn, alleen elektromotoren: 15 kn.

De KRI REM is daarmee qua afmetingen en waterverplaatsing vergelijkbaar met de fregatten die door DSNS eerder zijn gebouwd voor de Marokkaanse Marine. 

De assemblage heeft niet in Nederland plaatsgevonden, maar waarom dan toch een nominatie voor de Schip v/h Jaar Prijs? DSNS wordt in de defensie-industrie steeds meer uitgedaagd om militaire schepen in het land van de opdrachtgever te bouwen en zorg te dragen voor substantiële compensatieorders, zo ook bij dit project. En hoewel de klant er groot belang in stelde dat het schip binnen de eigen landsgrenzen geassembleerd zou worden, met daaraan gekoppeld een zogenaamd "Transfer of Technology" pakket, bleef DSNS daarbij wel verantwoordelijk voor de kwaliteit, levertijd en kosten richting de eindgebruiker. Bovendien zijn twee complexe modules in Nederland gebouwd. 

Met dit schip is het al in een eerder stadium door DSNS ontwikkeld SIGMA (Ship’s Integrated Modularity Approach) doorgetrokken van modulair ontwerp naar volledig modulaire engineering en bouw, aangevuld met zogenaamde ‘skidbouw’. Deze aanpak maakte het niet alleen mogelijk gelijktijdig volledig uitgeruste modules in Nederland en in Indonesië te bouwen en in Indonesië onder Nederlandse supervisie te assembleren, maar ook dat het schip op tijd en binnen budget werd opgeleverd. 

Bij de Modulaire Bouw wordt het schip opgedeeld in functionele modules, welke als deelprojecten (modules) kunnen worden beschouwd. Deze modules worden separaat gebouwd, afgebouwd, getest, en inbedrijf gesteld. De KRI REM kent een tweetal complexe modules, met kwetsbare en dure apparatuur, welke in Nederland zijn gebouwd: de Power Plant Module (omvat een groot deel van de voortstuwingsinstallatie en de energievoorzieningen) en het Combat System Module (omvat de combat-sensoren, en de operations room met combat bedieningspanelen). De overige modules worden gebouwd op de bouwwerf in het land van de klant, in dit geval Indonesië, onder begeleiding van DSNS, waar ook het schip werd gecomplementeerd en zijn definitieve beproeving heeft ondergaan. De

hierboven genoemde ‘skid bouw’ heeft als doel de werkzaamheden op de bouwwerf te minimaliseren (risicobeheersing) en efficiënt te kunnen werken (procesbeheersing). Hierbij worden functionele werktuigbouwkundige systemen op een gemeenschappelijke fundatie afgebouwd in een werkplaats en niet aan boord. Een bijkomend logistiek voordeel van skidbouw is dat in plaats van vele losse onderdelen slechts één samengestelde unit naar de lokale bouwwerf getransporteerd wordt.

Met dit concept is DSNS in staat aan de wensen van buitenlandse Marines te voldoen en toch een substantieel onderdeel van de scheepsbouw in Nederland te behouden. Veel leveranciers van installaties en subsystemen van het fregat zijn van Nederlandse origine en hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van deze modulaire bouwstrategie. De toegevoegde waarde van de realisatie van het project voor de gehele Nederlandse industrie is substantieel: 500 manjaren voor de scheepsbouwsector en 500 manjaren voor de toeleveranciers in Nederland. 

Naast het hiervoor beschreven innovatieve bouwproces, gaat het hier ook om een efficiënt, milieuvriendelijk en duurzaam schip. De hoofdmotoren voldoen aan de laatste eisen (TIER II) voor wat betreft emissies conform de EIAPP normering. Gekozen is voor een hybride voortstuwingsconcept, waarbij bij lage- en kruisvaart (tot 16 knopen) elektromotoren de voortstuwing verzorgen in plaats van de hoofddiesels. Dit garandeert een optimaal belastingprofiel van de diesel-generatorsets in combinatie met minimaal brandstofverbruik en optimaal emissieprofiel. Bij het te verwachten operationeel profiel zal het schip ongeveer 75% van de tijd op de diesel elektrische voortstuwing kunnen varen. De verwachting is dat dit een brandstofbesparing oplevert van ca.10% t.o.v. een volledig diesel-direct voortgedreven schip, wat weer een positief effect heeft op de ecologische voetafdruk van het schip. Verder is het schip voorzien van een zoetwater ballast- en trim systeem, waardoor het schip geen zoutwater ballast aan boord heeft. Dit is niet alleen onderhoudsvriendelijk maar hiermee voldoet het schip ook aan elke toekomstige internationale regelgeving op grond van de IMO Ballast Water Convention. Het schip is zo ook in staat om in kwetsbare milieus te opereren.

Samenvattend heeft DSNS als zelfscheppende marinewerf, in haar rol als integrator een toonaangevend product gerealiseerd dat internationaal veel aandacht heeft gekregen. Vooral Marines uit landen met een beperkte eigen scheepsbouwindustrie zien de samenwerking met DSNS als een opstapje om hun eigen scheepsbouwindustrie naar een hoger plan te tillen. Deze aanpak kan in de nabije toekomst leiden tot meer werkgelegenheid in de Nederlandse maritieme sector. 

1 KRI staat voor ‘Kapal Republik Indonesia’ (Republiek-Indonesisch Schip)

============

English short version

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) was contracted by the Indonesian Navy for the construction and delivery of two (and two optional) guided missile frigates.

Most remarkable about this project is the building process. The vessels are built in modules that are assembled at the PT PAL shipyard in Surabaya, Indonesia, where most modules are also constructed. Two complex modules, the Power Plant and Combat System module, are built and tested in Flushing, the Netherlands, and shipped to the assembly yard.

Project and quality control is assured by applying skid-mounted mechanical equipment.

The frigates are constructed and delivered under full responsibility of DSNS. The cooperation with the shipyard in Surabaya includes the upgrading of the yard’s facilities and extensive training programmes for its employees.

Schip van het jaar nominaties Overzicht