2014 - Galactica Star

Het m.s. Galactica Star is genomineerd in de categorie jachtbouw. De Galactica Star is een snelvarend motorjacht met een lengte over alles van 65 meter en luxe accommodatie voor twaalf passagiers. 

Het schip is geheel in Nederland ontworpen en gebouwd. De vruchtbare samenwerking van jachtwerf Heesen te Oss met Van Oossanen & Associates  (scheepsbouwkundig ontwerp) en Omega Architects (exterieur ontwerp) heeft geresulteerd in een schip dat op basis van de in de wereld van de grote jachten gehanteerde criteria al een aantal prijzen heeft gewonnen.

De ontwerpsnelheid van de Galactica Star is 28 knopen. Om het te installeren vermogen van een dergelijk snelvarend schip te beperken, dienen de rompvorm en voortstuwingsinstallatie geheel op de hoge ontwerpsnelheid te zijn afgestemd. Daarnaast zijn gewichtsbesparingen essentieel.

Dit type motorjacht vaart doorgaans zeer beperkt op de hoge ontwerpsnelheid. Grote afstanden worden om technisch-economische redenen op lagere snelheid afgelegd, terwijl tijdens recreatieve vaart (cruises langs de kust en dergelijke) ook relatief lage snelheden worden aangehouden. Een recente survey van dergelijke schepen heeft uitgewezen dat in veel gevallen meer dan vijftig procent van de operationele tijd met minder dan twintig procent van het geïnstalleerde motorvermogen wordt gevaren. Bij lagere snelheden presteert de voor snelvarende schepen gebruikelijke knikspant-rompvorm minder goed dan een rondspant-rompvorm. Dit geldt niet alleen voor de weerstand- en voortstuwingseigenschappen, maar ook voor het gedrag in golven. Een comfortabel gedrag in golven is voor een motorjacht ook een belangrijk ontwerpcriterium.

De Galactica Star is het eerste snelvarende motorjacht voorzien van de door Van Oossanen & Associates ontwikkelde Fast-Displacement Hull Form (FDHF). Deze rompvorm, waarvoor patent is aangevraagd, weet de goede eigenschappen van de rondspant- en de knikspantvorm te combineren. Naast de karakteristieke rompvorm wordt de FDHF gekenmerkt door toepassing van een bulbsteven die speciaal is ontwikkeld voor hoge snelheden terwijl het voorschip is voorzien van een sprayrail om de bij hoge snelheid optredende spray te kunnen afbreken. Voorts worden nadelige trimveranderingen bij hoge snelheid voorkomen door toepassing van een zogenoemde interceptor.

In plaats van rolstabilisatie door middel van externe vinnen, is de Galactica Star voorzien van vijf gyrostabilisatoren waardoor bij hoge snelheden cavitatie op de vinnen wordt vermeden en de appendageweerstand wordt gereduceerd. Gyrostabilisatoren zijn over het hele snelheidsgebied effectief, inclusief stilliggend voor anker.

Proefnemingen in de sleeptank laten een verbetering zien in de weerstand van de FDHF in het lagere snelheidsgebied oplopend tot circa twintig procent ten opzichte van andere rondspantschepen en in het hogere snelheidsgebied oplopend tot eveneens circa twintig procent ten opzichte van knikspantschepen.

Omwille van gewichtsbesparingen zijn romp en opbouw van de Galactica Star geheel van aluminium gebouwd. Diverse voor een jacht interessante innovatieve indelingen onder het schottendek noopten tot bijzondere constructieve oplossingen om de hiervoor noodzakelijke grote openingen in de zijde en in de spiegel te kunnen realiseren zonder verlies aan sterkte en stijfheid of ongewenste toename van gewicht. Het aandeel van de bovenbouw in de langsscheepse sterkte van het schip werd vergroot middels de in de externe vormgeving geïntegreerde grote bogen aan bakboord en aan stuurboord op het achterschip.

Met de oplevering van de Galactica Star heeft Heesen een baanbrekend schip in de vaart gebracht, een goed voorbeeld van waar de Nederlandse jachtindustrie toe in staat is.

Schip van het jaar nominaties Overzicht