Verenigingsblad: SWZ Maritime

SWZ Maritime is het maandelijkse magazine dat gratis wordt toegestuurd aan alle leden van de KNVTS.
Het bevat artikelen van uiteenlopende aard door ter zake kundige auteurs uit de industrie gepubliceerd, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal.
Daarnaast bevat het blad algemeen technische en nautische informatie, nieuwsberichten uit de branche, literatuuroverzichten, economische berichten en uiteraard het KNVTS verenigingsnieuws (o.a. lezingenprogramma, aankondigingen en ledenmutaties). Onder anderen met dit medium informeert de KNVTS haar leden over alle verenigingsgerelateerde activiteiten. 
 
 
SWZ Maritime is het maandelijkse magazine dat gratis wordt toegestuurd aan alle leden van de KNVTS; onder anderen met dit medium informeert de KNVTS zijn leden over allle verenigingsgerelateerde activiteiten. Het blad wordt uitgegeven door stichting ‘Schip en Werf, de Zee’, een samenwerkingsverband tussen de KNVTS en Stichting ‘de Zee’.
In SWZ Maritime worden artikelen van uiteenlopende aard door ter zake kundige auteurs uit de industrie gepubliceerd, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal. Daarnaast bevat het blad algemeen technische en nautische informatie, nieuwsberichten uit de branche, literatuuroverzichten, economische berichten en uiteraard het KNVTS verenigingsnieuws (o.a. lezingenprogramma, aankondigingen en ledenmutaties).
Een ‘gewoon lid’ betaalt het geldende lidmaatschapsbedrag en krijgt ‘SWZ Maritime’ gratis toegestuurd, mits het postadres in Nederland is. Indien men ‘SWZ Maritime’ niet wenst te ontvangen, blijft het lidmaatschapsbedrag ongewijzigd. De KNVTS geeft geen doorlopende kortingen op contributies.
Echter, ‘SWZ Maritime’ is een tijdschrift waarop een ieder zich kan abonneren, los van een KNVTS lidmaatschap. De verplichtingen/overeenkomsten met losse abonnementen worden niet door de KNVTS aangegaan. Dergelijke abonnementen worden doorgaans door derden aangeboden, soms met korting. Indien men hierop aanspraak wil maken, dient men zich tot de betreffende organisatie te wenden. Hierin is de KNVTS geen partij.
Over de vereniging Overzicht