Lezing: Waarheden en onwaarheden over de ramp met de Costa Concordia

Costa Concordia

KNVTS Afdeling Rotterdam
Donderdag 22 februari 2018

NB: is wegens ziekte niet doorgegaan.


Spreker: Kapitein Fred van Wijnen, gepensioneerd gezagvoerder Nedlloyd, General Secretary Cesma (Confederation of European Shipmasters' Associations)

Met uitzondering van het vergaan van de ”Titanic”, sprak de ramp met de ”Costa Concordia” het meest tot de verbeelding van het publiek. Dit komt niet zo zeer door het aantal slachtoffers en het verlies van een prachtig cruise schip, als wel door de rol die de gezagvoerder,  kapitein Francesco Schettino, heeft/ zou hebben gespeeld, voor en tijdens de ramp. Deze rol heeft vele kranten artikelen en televisie uitzendingen opgeleverd, vooral in Italië maar ook wereldwijd. De algemene tendens/ opinie was een veroordeling van de kapitein door nalatig handelen. Hij werd als moordenaar aangemerkt. Op verzoek van de Italiaanse kapiteinsvereniging, waarbij kapitein Schettino aangesloten is, heeft kapitein van Wijnen zich in de zaak verdiept en daarbij de verdediging geadviseerd. Dit in zijn hoedanigheid van secretaris van de Europese kapiteinsvereniging CESMA, waarbij ook de NVKK aangesloten is.

Tijdens interviews met kapitein Schettino, vlak na de ramp en tijdens en na het bijwonen van diverse rechtbank zittingen in Italië, is kapitein van Wijnen tot de slotsom gekomen dat een aantal beschuldigingen aan het adres van kapitein Schettino slechts ten dele of helemaal op verzinsels berusten. Tijdens de lezing wordt geprobeerd de achtergronden van het ongeval en het handelen van de kapitein nader te verklaren. Ook wordt aandacht geschonken aan een televisie interview bij nieuws rubriek Knevel en van de Brink waarbij ook kapitein Schettino via Skype aan het woord kwam.

Ondertussen is  kapitein Schettino veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16+ jaar en verblijft hij in een gevangenis in Rome. Onlangs is er een initiatief vanuit Noorwegen gestart om een petitie aan te vragen bij de Italiaanse regering, voor, in ieder geval, strafvermindering. Ook wordt er gedacht aan een mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor Rechten van de Mens in Straatsburg. Er is/ zou hier duidelijk sprake van bewuste criminalisering van een Europees staatsburger kunnen zijn.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen

Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.30 uur: aanvang maaltijd

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden € 20. Bankrekening ING-bank IBAN NL58INGB0000325478. Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

 

Activiteiten 2018 overzicht