Verkiezing nieuwe bestuursleden Afd. Rotterdam

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de KNVTS, Afdeling Rotterdam, welke gehouden zal worden op donderdag 22 maart 2018, voorafgaand aan de lezing. Tijdens deze (korte) ledenvergadering zullen de verkiezingen van nieuwe bestuursleden van de afdeling worden gehouden.

Dit voorjaar zijn Piet Boekel en Henk ten Hoopen afgetreden als lid van het bestuur van de afdeling Rotterdam. Het bestuur van de afdeling mag zich gelukkig prijzen met het feit dat inmiddels drie jongere leden van de KNVTS hebben aangegeven tot het bestuur van de afdeling te willen toetreden. Dit past geheel in het streven van de KNVTS om jongere leden bij de activiteiten van de vereniging te betrekken.  Deze drie leden zijn Fleur Bakkum, Egbert Kooij en Martijn Versluis. 

Fleur Bakkum is in 2013 na een korte carrière in het onderwijs opnieuw gaan studeren, ditmaal Scheepsbouwkunde aan de Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens de studie heeft zij verschillende (afstudeer)stages gelopen en als werkstudent gewerkt. Hierbij is te denken aan Kenniscentrum Jachtbouw, Bluewater, CIG en Heerema. Na haar afstuderen in december 2015 en het volledig afronden van de opleiding in januari 2016, is zij in maart 2016 begonnen als assistant project manager bij Damen Shipyards Gorinchem. Hier heeft zij mee mogen werken aan de eerste OSV9020, ofwel de Bibby WaveMaster 1. Na een jaar moest zij het schip helaas verlaten door de 'stormy weather' binnen de scheepsbouw. Hierna heeft zij bijna een half jaar gewerkt bij MarQuip, een toeleverancier binnen de megajachtbouw. In september 2017 is zij gestart als technical trainee bij Van Oord voor de Ship Management Department. 

Egbert Kooij is op dit moment bachelor-student Maritieme Techniek aan de TU Delft. Afgelopen jaar heeft hij van deze studierichting de studievereniging, het S.G. "William Froude", mogen leiden met vier mede-studenten. Tijdens dit jaar heeft hij William Froude vertegenwoordigd in de redactie van SWZ|Maritime. Als zodanig is hij geen onbekende voor de KNVTS-leden en is hij ook bekend met de activiteiten van de KNVTS. Het afgelopen jaar heeft hij kennis mogen maken met vele delen van de maritieme industrie, dit al om zich te oriënteren op zijn masteropleiding. Zijn interesses liggen vooral bij de baggerindustrie. Hij heeft dan ook een week meegelopen op de Tweede Maasvlakte en een tijd gewerkt bij Sevenstar Yacht Transport. Hij is zeer geïnteresseerd om als bestuurslid van de afdeling Rotterdam te kijken hoe we de KNVTS in zijn geheel bestendig kunnen maken voor de toekomst. 

Martijn Versluis is student  Maritieme Techniek aan de Hogeschool Rotterdam. Eenmaal in aanraking gekomen met de zeilsport heeft hij die niet meer los kunnen laten:  Na eerst zelf cursist te zijn geweest, heeft hij daarna nog gewerkt als instructeur. Hij geeft aan dat zijn affiniteit met alles wat met varen en boten te maken heeft  groot is en de keuze om Maritieme Techniek te gaan studeren was dan ook snel gemaakt. Tijdens zijn eerste stage voor zijn studie heeft hij vier maanden als assistent voorman kennisgemaakt met de werkprocessen op de werkvloer bij Holland Shipyards.  Afgelopen jaar maakte  hij deel uit van het bestuur van de studievereniging scheepsbouwkunde UNFC uit Rotterdam. In dit jaar heeft hij  zich vooral bezig gehouden met het organiseren van maritieme evenementen en het onderwijs bij de opleiding Maritieme Techniek.  Momenteel werkt hij naast zijn studie  als werkstudent bij IHC Services. 

Gezien de leeftijdsopbouw van het huidige bestuur van de afdeling Rotterdam is het voorstel om het bestuur uit te breiden met drie jonge leden. Uiteraard wil het bestuur de leden de mogelijkheid bieden om zelf kandidaten voor te stellen. Voorstellen voor eventuele tegenkandidaten kunnen tot eind februari worden ingediend bij het bestuur.  

Namens het bestuur van de KNVTS, Afd. Rotterdam
W. Veldhuyzen
Voorzitter

 

Nieuws overzicht