Algemene Ledenvergadering 2018

ALV 2018 bij Simwave te Barendrecht

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen de leden van de KNVTS  voor de Algemene Ledenvergadering 2018 (ALV 2018).
Deze zal worden gehouden op woensdag 30 mei 2018 bij Simwave te Barendrecht.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en begunstigers.

De stukken (notulen ALV 2017, de jaarrekening 2017, begrotingen 2018 en 2019, etc.) liggen begin mei ter inzage op het secretariaat en worden begin mei ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen.
Mocht u 14 mei 2018 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, mailt u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl.
Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Na inloggen op de website vindt u de stukken ook onder kopje Leden, pagina ALV.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Programma:

13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Presentatie Simwave
14.15 uur Start rondleidingen
15.00 uur Koffiepauze
15.15 uur Start ALV
17.15 uu Afsluitende borrel
18.30 uur Einde

Deelnemers worden verzocht zich aan te melden (liefst per e-mail; secretariaat@knvts.nl ) bij het secretariaat vóór dinsdag 16 mei 2018.
Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:
Uw naam en of u wilt deelnemen aan de presentatie en rondleiding.

De agenda van de ALV 2017 :

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Herdenking overleden leden
 4. Notulen van de ALV2017 d.d. 23 mei 2017
 5. Overzicht afgelopen verenigingsjaar
 6. Jaarrekening 2017
 7. Verslag kascontrolecommissie 2017
 8. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2017
 9. Begroting 2018 (aangepast) en 2019
 10. Benoeming kascontrolecommissie 2018
 11. Samenstelling Hoofdbestuur
 12. Jaarplan KNVTS 2018-2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Hoofdbestuur KNVTS

Nieuws overzicht