WINNAAR 2002: WATERWAY

Waterway

De "Waterway" is een voorbeeld van innovatief ontwerpen in goed samenspel tussen opdrachtgever, werf en onderzoeksinstituut.
Gegeven de door de reder bepaalde missie heeft het streven naar energiebesparing vergaande gevolgen gehad voor het scheepsontwerp.

De in verband hiermee gedane keuze voor directe aandrijving van bagger- en jetpompen vereiste bijzondere oplossingen voor wat betreft de ruimtelijke indeling.
Het is gebleken dat de Waterway meer lading meeneemt dan andere schepen bij eenzelfde waterdiepte en dat dus de kosten per kubieke meter zand lager zijn. Bovendien heeft het schip door de zeer geringe diepgang de mogelijkheid de lading te brengen op plaatsen waar andere schepen niet kunnen komen. Daarnaast is het mogelijk om d.m.v. de voorlosdeuren de lading sneller te lossen dan door het aan land pompen.
De hierdoor ongebruikelijke verhoudingen van hoofdafmetingen hielden risico's in. Dit gold met name ten aanzien voor het hydrodynamisch ontwerp. De keuze voor het twin-gondola concept als achterscheepsvorm voor dit type schip, is uniek.
Berekeningsprogramma's als DESP en RAPID hebben in een vroeg stadium, het ontwerpproces ondersteund. De combinatie van grote wendbaarheid op ondiep water en de koersstabiliteit op diep water leveren stuur- en manoeuvreer- eigenschappen op die zeer goed blijken te voldoen. Ook het voortstuwingsrendement is zeer hoog gebleken.
Om de invloed tijdens baggeren op het milieu te minimaliseren zijn voorzieningen voor een z.g. milieuklep aangebracht. Deze klep verhindert luchtinsluitingen in het overvloeimengsel. Het is ook mogelijk het overvloeiwater te recirculeren door het te gebruiken als jetwater.
De Waterway beschikt over een installatie om het gewonnen zand op zee te spoelen met in de ballasttanks meegenomen zoet water .
Het schip blijkt in de praktijk zeer stil en trillingsvrij te zijn. Voor dit type schip is consequent nagegaan, waar de grenzen lagen, niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Berekeningsresultaten en uitkomsten van modelproeven gaven goed uitzicht op succesvol opereren. Dit wordt 'op ware grootte' door het schip bewezen. 

Schip van het jaar winnaars Overzicht