Lezing: Waarheden en onwaarheden over de ramp met de Costa Concordia

KNVTS Afdeling Rotterdam
Datum 24 mei 2018
Spreker: Fred van Wijnen gepensioneerd gezagvoerder Nedlloyd, general secretary CESMA

De lezing die door de Afdeling Rotterdam was gepland voor 22 februari jl. kon door ziekte van de spreker niet doorgaan. Gelukkig was Cristiaan Heuvelman van Simwave bereid de lezing, die eerder voor de Afdeling Amsterdam was gegeven, ook voor de Afdeling Rotterdam te presenteren. Gezien het grote aantal reacties op het niet doorgaan van de lezing van Fred van Wijnen in februari, is het bestuur van de Afdeling Rotterdam verheugd dat Fred bereid is gevonden zijn lezing in de bijeenkomst op  24 mei a.s. alsnog te geven. Voor diegenen die de aankondiging van deze lezing in het januari nummer van SWZ|Maritime niet meer tot hun beschikking hebben, kan het volgende dienen:

Met uitzondering van het vergaan van de Titanic, sprak de ramp met de Costa Concordia het meest tot de verbeelding van het publiek. Dit komt niet zozeer door het aantal slachtoffers en het verlies van een prachtig cruiseschip, als wel door de rol die de gezagvoerder, kapitein Francesco Schettino, zou hebben gespeeld, voor en tijdens de ramp. Deze rol heeft vele krantenartikelen en televisie-uitzendingen opgeleverd, vooral in Italië, maar ook wereldwijd. De algemene opinie was een veroordeling van de kapitein door nalatig handelen. Hij werd als moordenaar aangemerkt. Op verzoek van de Italiaanse kapiteinsvereniging, waarbij kapitein aangesloten is, heeft Van Wijnen zich in de zaak verdiept en daarbij de verdediging geadviseerd. Dit in zijn hoedanigheid van secretaris van de Europese kapiteinsvereniging, waarbij ook de NVKK is aangesloten. Tijdens interviews met kaptein Schettino, vlak na de ramp en tijdens en na het bijwonen van diverse rechtbankzittingen in Italië, is kapitein Van Wijnen tot de slotsom gekomen dat een aantal beschuldigingen aan het adres van kapitein Schettino slechts ten dele of helemaal op verzinsels berust. Tijdens de lezing wordt geprobeerd de achtergronden van het ongeval en het handelen van de kapitein nader te verklaren. Ook wordt aandacht geschonken aan een televisie-interview bij nieuwsrubriek Knevel en Van den Brink waarbij ook kapitein Schettino via Skype aan het woord kwam. Ondertussen is kapitein Schettino veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zestien jaar en verblijft hij in een gevangenis in Rome. Onlangs is er een initiatief vanuit Noorwegen gestart om een petitie aan te vragen bij de Italiaanse regering voor in ieder geval strafvermindering. Ook wordt er gedacht aan een mogelijkheid de zaak voor te leggen aan het Europese hof voor rechten van de Mens in Straatsburg. Er zou hier sprake van kunnen zijn van bewuste criminalisering van een Europees staatsburger.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen

Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.30 uur: aanvang maaltijd

Kosten maaltijd: leden KNVTS € 15, niet-leden € 20. Bankrekening ING-bank IBAN NL58INGB0000325478. Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per post. Voor alleen de lezing hoeft u zich niet aan te melden.

 

Activiteiten 2018 overzicht