Algemene Ledenvergadering 2018

KNVTS HoofdbestuurDatum: 30 mei 2018  

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2018 (ALV 2018). Deze zal worden gehouden bij Simwave, Pesetastraat 7-9, 2991 XT Barendrecht.

De stukken (notulen ALV 2017, de jaarrekening 2017, begrotingen 2018 en 2019, etc.) liggen vanaf half mei ter inzage op het secretariaat en worden half mei ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen. Mocht u 18 mei 2018 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, mailt u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl  

Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Programma:
13.30 uur   Ontvangst
14.00 uur   Presentatie Simwave
14.15 uur   Start rondleidingen
15.00 uur   Koffiepauze
15.15 uur   Start ALV
17.15 uur   Afsluitende borrel
18.30 uur   Einde

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en vertegenwoordigers van begunstigers/donateurs. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl ) bij het secretariaat vóór donderdag 24 mei 2018.

Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:
- Naam
- Deelname aan presentatie en rondleiding (alleen leden): ja/nee

De agenda van de ALV 2018 ziet er als volgt uit: 

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Herdenking overleden leden

 4. Notulen van de ALV2017 d.d. 23 mei 2017

 5. Overzicht afgelopen verenigingsjaar

 6. Jaarrekening 2017

 7. Verslag kascontrolecommissie 2017

 8. Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2017

 9. Begroting 2018 (aangepast) en 2019

 10. Benoeming kascontrolecommissie 2018

 11. Samenstelling Hoofdbestuur

 12. Jaarplan KNVTS 2018-2019

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur KNVTS

 

Activiteiten 2018 overzicht