Leden voor Kascontrolecommissie gezocht

De jaarrekening 2017 is opgesteld, de accountantscontrole is gedaan en de kascontrolecommissie heeft haar rapport geschreven. De kascontrolecommissie (KCC) controleert, namens de vereniging, of de KNVTS haar boekhouding op orde heeft en de gelden doelmatig aanwendt en rapporteert haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering.

De KCC bestaat dit jaar uit de heren Dick Stander en Alex Enthoven. De heer Dick Stander treedt dit jaar na 3 jaar lid te zijn geweest af als lid van de KCC, die daarmee nog slechts uit 1 lid bestaat. Een eerder advies van de KCC (aangenomen door de algemene ledenvergadering in 2017) stelt dat de KCC uit 3 leden moet bestaan.

De KNVTS zoekt dus nog dringend 2 leden die in de KCC voor boekjaar 2018 zitting willen nemen. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via een mail aan de algemeen secretaris: algemeensecretaris@knvts.nl. De KCC zal bij de komende ALV 2018 door de leden worden benoemd.

 

Nieuws overzicht