Lezing: Ontwikkeling van de motorkustreddingboten tussen de stations Scheveningen en Rottumeroog tot 1927

Woensdag 15 augustus 2018Spreker: Ton Lantau

Bij Den Helder (Huisduinen) kwamen relatief veel strandingen voor, waarna soms spectaculaire reddingen werden verricht. In het begin gebeurde dat met een Helderse vlet, het type boot dat de plaatselijke vissers gebruikten om hun brood te verdienen.

Op 14 oktober 1824 vond de noodlottige stranding van het ex-VOC-schip DE VREEDE bij Huisduinen plaats. In de jaren daarvoor was het langzaamaan gewoon geworden dat men langs de kust ging proberen te redden. In de eeuwen daaraan voorafgaande is er een evolutie geweest van laat maar (zo snel mogelijk) verdrinken tot aan we moeten die mensen heelhuids aan wal zien te krijgen. De reddingpogingen rondom DE VREEDE liepen rampzalig af. Niet alleen 3 schipbreukelingen verdronken, 6 redders waren ook bij de slachtoffers. Deze gebeurtenis werd het omslagpunt bij het denken en handelen bij het verongelukken van schepen op de (Nederlandse) kust.

Zo werd 11 november 1824 te Amsterdam de NZHRM opgericht en 20 november volgde de ZHMtRvS te Rotterdam.

Langs de kust werden reddingstations opgericht, waar roeireddingboten werden gestationeerd. Een reddingboot betekende  ook: een schuur, voldoende roeiers die beschikbaar konden zijn, onderhoud, reparatie en …… de oefeningen die met enige regelmaat gehouden moesten worden. Na 1824 werd de organisatie in passend tempo opgebouwd. In 1907 kwam de eerste motorreddingboot in de Nederlandse vloot (op Scheveningen); reeds in 1927 kwam de volledig afsluitbare zelfrichtende motorredding boot INSULINDE in dienst in Oostmahorn.

In 20 jaar tijd heeft stap voor stap elke volgende boot een bijdrage geleverd aan de verbetering tot aan de INSULINDE, de achtste boot die in principe niet meer vervangen is door een compleet ander ontwerp. Rond 1990 veroorzaakte het RIB-type (rigid inflatable boat) een revolutie in ontwerp, bouw en vaargedrag.

Aansluitend zal de restauratie en geschiedenis van de reddingboot de Doris Rijkers uit 1923  worden behandeld. Zeven jaar lang is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om dit unieke vaartuig, met bouwjaar 1923, weer volledig operationeel te krijgen.

De Dorus Rijkers, vernoemd naar één van de grootste redders die ons land ooit heeft gekend, was de eerste motorreddingboot die in 1923 in Den Helder op station kwam te liggen. Dit bleef zo tot 1955. Hierna zou de boot nog tot 1965 in Scheveningen dienst gaan doen. Als stationsboot werden 290 reddingsoperaties uitgevoerd, waarbij in totaal 659 mensen het leven kon worden gered. De Dorus Rijkers maakte vooral naam in de Tweede Wereldoorlog en speelde tevens een belangrijke rol bij de watersnoodramp in Zeeland van 1953.
Locatie: eénmalig wordt de lezing gehouden bij Koninklijke College Zeemanshoop
Muntplein 10
1012 WR Amsterdam

Aanvang lezing: 19.15 uur
Aanvang borrel: 20.30 uur

Voor de lezing kunt u zich tot 15 augustus aanmelden via knvts.afd.amsterdam@gmail.com 

Let op, er is geen gezamenlijke maaltijd vooraf, maar er zijn genoeg gelegenheden in de omgeving waar iets gegeten kan worden voor aanvang van de lezing.

De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op verschillende sociale media. U kunt ons volgen op Facebook en Twitter: KNVTS Amsterdam en op LinkedIn: KNVTS. 

 

Activiteiten 2018 overzicht