Lezing: “From green to greener”

KNVTS Afdeling Rotterdam Donderdag 20 september 2018Spreker: Jan Gabriël, Hoofd Nieuwbouw dienst DEME 

Er is een enorme politieke en maatschappelijke druk om de scheepvaart schoner te maken.  Gezien het belang van het onderwerp heeft de afdeling Rotterdam besloten om het nieuwe seizoen te beginnen met een lezing waarin een schoner milieu centraal staat. We zijn als afdeling dan ook blij dat we Jan Gabriël bereid hebben gevonden over de ervaringen van DEME op  dit gebied een lezing te komen geven.

Zorg voor het milieu is een DEME kernwaarde. Zeer belangrijk daarbij is het beperken van de impact op het milieu van de schepen die DEME inzet, met in het bijzonder het energieverbruik en de bijhorende emissies. Tegen begin 2020 zal er voor meer dan 100MW vermogen in de DEME vloot geïnstalleerd zijn van het dual fuel type, waardoor er op relatief schoner aardgas gedraaid kan worden.

De presentatie behandelt DEME’s ervaringen bij de engineering, bouw en het gebruik van dual fuel LNG schepen, met daarnaast  de blik op andere groene maatregelen, actueel en meer in de toekomst. 

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen
Aanvang lezing: 19.45 uur
Vanaf 17.30 uur: aperitief
Vanaf 18.30 uur: aanvang maaltijd

Kosten maaltijd: Leden € 15, niet-leden  € 20, studenten  € 10. Er dient betaald te worden via bankrekening IBAN NL58 INGB 0000 3254 78. Opgave maaltijd uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de lezing vóór 12 uur, per e-mail: aanmelden@knvts.nl of per post. Voor het bijwonen van alleen de lezing hoeft u zich  niet aan te melden. 

 

Activiteiten 2018 overzicht