Aanpassingen lustrumfeest 2018

Beste KNVTS leden,

In de maart en juni edities van SWZ|Maritime, tijdens afdelingsbijeenkomsten, de ALV2018 en via de KNVTS website bent u eerder dit jaar geïnformeerd over het geplande lustrumfeest te houden begin oktober 2018. De gevraagde voorinschrijving via de KNVTS website heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd; het aantal voorinschrijvingen was helaas erg laag. Wat een rol kan hebben gespeeld zijn de problemen met het aanmelden via de website.  Maar van het alternatief – voorinschrijven via het secretariaat – is ook vrijwel geen gebruik gemaakt.

De lustrumcommissie heeft daarom, in samenspraak met het hoofdbestuur van de vereniging, besloten de formule voor het lustrumfeest te wijzigen. Er zal nu een lustrumlezing worden georganiseerd op zaterdag 24 november 2018. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een 2-tal lezingen georganiseerd te krijgen. Voorafgaande aan deze lezingen wordt een gezamenlijk diner georganiseerd en na de lezingen is er gelegenheid voor een gezellige borrel. De lezingen zullen voor jong en oud interessant zijn en ook partners zijn van harte welkom. De locatie is wederom Café Stork in Amsterdam.

In de oktober editie van SWZ|Maritime zult u via een apart inlegvel worden geïnformeerd over het definitieve programma, de tijden, de lezingen, de kosten en de manier van aanmelden. Tevens zullen wij u via de KNVTS website en internet / social media (Facebook en Linkedin) nader informeren zodra wij de definitieve toezeggingen voor de beide lezingen rond hebben. We verwachten met dit programma een groot aantal aanmeldingen en een gezellig 120-jarig lustrumfeest. Reserveer de datum vast in uw agenda en dan tot zaterdag 24 november 2018 in Café Stork te Amsterdam!


Lustrumcommissie 120 jaar KNVTS

 

Nieuws overzicht