2018 RSD Tug “Innovation”

De RSD Tug 2513 Twin Fin ‘Innovation” is een door Damen Shipyards nieuw ontworpen havensleepboot met een compacte brede romp (L/B = 2 (!)) met een hoog vrijboord en daarmee een grote stabiliteitsomvang.

Om een voorspelbaar en stabiel vaargedrag te verkrijgen is de romp voorzien van twee hoge-aspect vinnen (in plaats van de gebruikelijke scheg midscheeps). RSD staat voor Reversed Stern Drive, de tug is als het ware voorzien van twee boegen met dezelfde hoogte en kan daardoor zowel als voor- als achtersleepboot optimaal en veilig opereren.

Damen Shipyards heeft meer dan 4 jaar aan de ontwikkeling van het schip gewerkt, samen met diverse kennisinstituten en gebruikers. De doelstelling was om een veiligere, duurzame en efficiënte standaard neer te zetten, passend bij de behoefte om steeds groter wordende (container)schepen veilig naar binnen te begeleiden. Dit vereist een groot geïnstalleerd vermogen (4480 kW) en hoge bollard pull (vooruit 75 t, achteruit 70 t) terwijl de afmetingen en diepgang beperkt blijven om in nauwe ruimtes en ondiep water te kunnen opereren. Er is bij de ontwikkeling gebruikgemaakt van EU subsidie (het Horizon 2020 project Lean Ships) en Nederlandse subsidie in het kader van WBSO.

Behalve het ontwerp en optimalisatie van de romp, de twee scheggen, de twee boegen, het hoge vrijboord, zijn de volgende aspecten van belang: 

  • In het ontwerp is rekening gehouden met nieuwe stabiliteitseisen voor sleepboten die (waarschijnlijk) in 2020 van kracht worden.

  • De romp is zo ontworpen dat ballastwater in alle beladingscondities overbodig is.

  • Het schip is uitgerust met remote monitoring, waardoor belangrijke parameters vanaf de wal gevolgd kunnen worden. De remote monitoring draagt bij aan een veilige 2-mans vaart in havens waar dat is toegestaan. Vereist onderhoud kan daardoor worden voorspeld en op termijn kunnen planning van sleepoperaties worden geoptimaliseerd. De brug is ontworpen met als doel een optimaal zicht rondom te hebben. De ramen van de opbouw en de brug zijn voorzien van Safety Glass (twee lagen glas met folie er tussen) zodat in geval van breuk het risico op rondvliegend glas geminimaliseerd wordt. Er is veel aandacht besteed aan de human-machine interface, waardoor de bemanning zich geheel kan concentreren op de sleepoperatie. De bemanning wordt door middel van een Electronic Stability Protection system gewaarschuwd wanneer stabiliteitsgrenzen in zicht komen.

  • Het schip is voorzien van een obstakelvrij werkdek zonder niveauverschillen waardoor struikelen, uitglijden en stoten tijdens werkzaamheden op het dek zo veel mogelijk worden voorkomen. Het werkdek is voorzien van een standaard verschansing van 1.10 m hoog.

  • De opbouw is door middel van een gelijmde verbinding en een kunststof laag flexibel aan de romp bevestigd. Dit resulteert in een laag geluids- en trillingsniveau en daarmee voldoet het schip ruim aan comforteisen op dit gebied.

  • Het ontwerp van de RSD Tug 2513 kan worden gezien als een voortzetting en verbetering van tractor-tug, lang geleden ontwikkeld door Voith-Schneider en later geadopteerd door Schottel met azimuthing thrusters. Met dit concept wordt een stap voorwaarts gezet ten opzichte van de Azimuth Stern Drive (ASD) tug.

  • De RSD Tug 2513 is ontwikkeld in Nederland, getest bij Marin, gebouwd  bij Damen Shipyards Galati en in April 2018 opgeleverd aan Damen Marine Services. Er zijn momenteel 6 sleepboten van dit type in aanbouw.

======================

English short version 

The RSD Tug 2513 Innovation is a new harbour tug design developed by Damen Shipyards. The vessel is characterised by a compact, wide hull (L/B = 2 (!)) with a high freeboard and, consequently, a large dynamic stability. The hull is provided with two high-aspect ratio fins (instead of the usual skeg at the centreline) to achieve predictable and stable sailing characteristics. RSD is short for Reversed Stern Drive, which refers to the tug’s double bow at both ends of the vessel, with equal height. Therefore, it can operate safely and optimally as both a front and stern tug. 

Together with several knowledge institutes and owners of this type of vessel, Damen Shipyards has worked on the development of this concept for more than four years. The ultimate goal was to achieve a safer, sustainable and efficient harbour tug, capable of handling the ever larger (container)vessels. This required a large installed power of 4480 kW and high bollard pull (ahead 75 tonnes, astern 70 tonnes), whereas vessel dimensions and draught remain limited to be able to operate in narrow spaces and restricted water depth. The development of this tug received subsidies from the EU (the Horizon 2020 project Lean Ships) and Dutch research funds. 

The design of the RSD Tug 2513 can be seen as a further development and improvement of the so called tractor-tug that was developed by Voith-Schneider a long time ago and was later adopted by Schottel using azimuthing thrusters. This development is a step forward compared to the Azimuth Stern Drive (ASD) tug.