Lezing: Captain Al; Kunstmatige intelligentie voor autonoom varen

KNVTS Afdeling Noord

Dinsdag 13 november 2018Spreker: Gerard Kruisheer

Het is niet de vraag of maar wanneer autonoom varen zijn intrede doet. Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een patrouillevaartuig omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig.

Door deze data beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en onderwijs kan verder onderzoek gedaan worden naar de komst van autonoom varen en kan de Rotterdamse haven zich verder voorbereiden op de komst ervan. De eerste samenwerking voor het uitwisselen van data uit het drijvende laboratorium is inmiddels getekend met Captain AI. Zij voegen kunstmatige intelligentie toe aan de data, waardoor ze computers opleiden tot kunstmatige kapiteins die zelfstandig door de haven kunnen varen.

Locatie: De BuitenSocïéteit, Meerweg 227, Haren, www.buitensocieteitpaterswolde.nl

Zaal open: 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
De lezing wordt in de Engelse taal gehouden
Introducé(e)s zijn van harte welkom

 

Activiteiten 2018 overzicht