KNVTS Seniorendag 2018

Donderdag 15 november

Het Hoofdbestuur van de KNVTS nodigt wederom haar Seniorleden en hun partners uit voor het jaarlijkse bezoek aan een interessante  instelling of bedrijf in de maritieme sfeer, afgesloten met borrel en gezamenlijk diner. 

In vervolg op het bezoek vorig jaar aan de Technische Universiteit in Delft zal dit jaar als een soort tweeluik het gezelschap te gast zijn bij TNO eveneens in Delft. Op het programma staan een bezoek aan het laboratorium voor ‘structural dynamics’ en een korte uiteenzetting over de wijze waarop TNO de maritieme sector ondersteunt bij het vormgeven van de toekomst op zee. Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn onder andere, emissievrije vaart, meervoudig gebruik van ruimte op zee en ontwikkelingen op defensiegebied.

PROGRAMMA

Datum:     donderdag 15 november 2018
Adres:       TNO, Leeghwaterstraat 44, 2628  CA Delft
Parkeren:  groot parkeerterrein gelegen voor TNO aan de Leeghwaterstraat
                   44 of achter de TU Delft Faculteit van 3mE.

Het programma ziet er als volgt uit:

14:15 – 14:30   Ontvangst hoofdingang TNO (Leeghwaterstraat 44, Delft)
14:30 – 15:00   Plenaire bijeenkomst met verhaal over TNO visie op het 
                           Maritieme domein door Lex Vredeveldt
15:00 – 15:15   Gezelschap wordt verdeeld in 4 à 5 groepen, 2 à 3 groepen
                           onder begeleiding naar lab (10 min wandelen of voor de slecht
                           ter been zijnde aanwezigen is een mini coach beschikbaar),  de 
                           resterende groepen blijven in de ontvangstzaal
15:15 – 15:45   Bezoek lab, groep 1, 2, 3 (door Martijn, Thomas, Lisa) en
                            // 2 presentaties speciale onderwerpen groep 4 en 5 (door
                           Lex Vredeveldt en de heer Bilim)
15:45 – 16:00   Groepswissel (10 min wandelen of met mini coach)
16:00 – 16:30   Bezoek lab, groep 4 en 5 (door Martijn, Thomas, Lisa) en
                            //  2 presentaties speciale onderwerpen groep 1, 2 en 3
                            (door Lex Vredeveldt en de heer Bilim)
16:30 – 17:30   Groepen weer bij elkaar (Leeghwaterstraat 44, Delft) voor
                            borrel, bedanken van de gastgevers, huldiging van
                            jubilarissen en afscheid
17.30 – 18.00   Verplaatsing naar het restaurant van het Hampshire hotel in
                            Delft

Bijdrage in de kosten voor leden zowel als partners : €  30,=  p.p. Gelieve bij aanmelding te vermelden: Seniorendag 2018’. De sluitingsdatum voor inschrijving is uiterlijk 8 november 2018 bij het secretariaat per email secretariaat@knvts.nl of telefonisch (010-2410094 di en do). Deelname is van kracht na storting van de verschuldigde bijdrage(n) op rekening nummer NL58INGB0000325478 van de KNVTS op volgorde van binnenkomst.

De Seniorencommissie.

Activiteiten 2018 overzicht