Excursie: Nieuwe Sluis Terneuzen

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 13 december 2018 

Tijd: 11:00 uur aanvang lezing in Portaal van Vlaanderen  

In het informatie centrum Portaal van Vlaanderen zal er voorafgaand aan een bezoek aan het sluizen complex een lezing worden verzorgd over de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.

In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep.

Er zal inzicht gegeven worden in hoe het grote project “De Nieuwe Sluis” momenteel verloopt.

Voor deze excursie kunt u zich per mail aanmelden bij Jaap van der Wees: jaap.vanderwees@ameydemarine.com


 

Activiteiten 2018 overzicht