Kerstwildbiljarten

KNVTS Afdeling RotterdamWoensdag 19 december 2018

Het is een jarenlange traditie aan het worden dat er in de maand december een gezellige bijeenkomst wordt gehouden om de leden de gelegenheid te geven elkaar goede kerstdagen toe te wensen. Tijdens deze bijeenkomst spelen we het voor de meeste kenners bekende spel “Kerstwildbiljarten”.

Voor de niet kenners, het spel heeft weinig te maken met het biljartspel maar is meer een gezelligheidsspel. Overigens zijn er wel prijzen aan verbonden in de vorm van wild, geleverd door een prima poelier en een fles wijn voor iedere deelnemer.

Ook dit jaar wordt het kerstwildbiljarten georganiseerd op dezelfde locatie als voorgaande jaren, te weten:    

“the Pittstop“, Koningin Wilhelminahaven Noordzijde 2, 3134 KE Vlaardingen.

Wij hebben een avond kunnen reserveren in dit etablissement op woensdag 19 december, aanvang 18:30 uur, inloop vanaf 18:00 uur.

Zoals aangegeven in het vorige nummer van SWZ Maritime zal het doorgaan van deze gezellige avond, onder voorbehoud bij voldoende deelname, zijn.

Deelnamekosten bedragen € 15,- per persoon. Deelname is van kracht na storting van de verschuldigde bijdrage vóór 7 december op rekening nr. NL58INGB0000325478 van de KNVTS o.v.v. “Kerstwildbiljarten”. U ontvangt hierna een bevestiging van uw inschrijving.

Graag tot ziens op 19 december!

Het organisatiecomité.

Activiteiten overzicht