Lezing: Ontwerpen volgens de SPEC-methode

KNVTS Afdeling RotterdamDonderdag 23 mei 2019

Spreker: heer ir. Moritz Krijgsman, senior projectmanager Ships bij het Marin

In het maart en april nummer van de SWZ heeft u kunnen lezen hoe het Marin een ontwerpmethode, de SPEC, heeft ontwikkeld die de consequenties van alternatieve energiedragers aan boord zichtbaar maakt.

Hierin zijn zowel de potentiele energiedragers, als ook energie-omzettingssystemen en hun eigenschappen verzameld. De methode helpt hierbij door relevante criteria te wegen en het conceptueel ontwerp vanuit het operationeel profiel te maken. Met het oog op de energietransitie zal onze gedachtegang en ontwerpmethode aangepast moeten worden om future-proof in de maritieme sector te blijven. 

Tijdens de lezing zal Moritz Krijgsman interactief omgaan met deze methode, het voorbeeld van het binnenvaartschip toelichten én zal er worden getracht het SPEC-model te verbeteren aan de hand van uw input. 

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve avond waarop wij uit uw kennis hopen te putten en hierbij een levendige discussie over de energieconcepten en het ontwerpen van de toekomst te kunnen neerzetten. 

Er zal wederom geen diner voorafgaand aan de lezing verzorgd worden vanuit de KNVTS. De koffie staat wel klaar voor u vanaf 19:15 uur, start lezing om 19:45 uur.

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen 

Activiteiten 2019 Overzicht