Lezing: Energie in de Zuidwestelijke Delta

KNVTS Afdeling ZeelandDonderdag 21 maart 2019

Spreker: Leo van der Klip van de Provincie Zeeland 

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Onze energie moet duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijven.

Daarom maken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie: energie die is opgewekt uit bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten, zoals biomassa, zonlicht, wind of water. Een belangrijk voordeel van duurzame energie is dat het niet op gaat en dat we daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch vermindert. Daarmee levert de Provincie Zeeland haar bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. 

Getijdenenergie kan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling van Nederland in het algemeen en voor de Zuidwestelijke delta in het bijzonder. Vanaf 2016 draait er een eerste  getijde centrale in de Oosterschelde met goede resultaten. 

De bijdrage aan CO2 reductie, middels getijdenenergie, is in het groter geheel bescheiden maar als voorspelbare bron van Duurzame Energie van groot belang in een stabiele energiemix in de Zuid Westelijke delta. Getijdenenergie is de enige duurzame energievorm die weer- en seizoenonafhankelijk is. Dit in tegenstelling tot het volatiele karakter van wind en zon energie. Tevens kan getijdenenergie een boost geven aan de export potentie van de delta technologiebedrijven in Nederland. 

Als Provincie wordt al jaren ondersteuning gegeven aan diverse initiatieven zoals het Europese Project Pro-Tide, het Tidal Technology Center Grevelingendam, de Getijdencentrale Brouwersdam en demo's voor een getijdencentrale in de Oosterscheldekering. 

In de lezing wordt een overzicht gegeven van de Zeeuwse Energietransitie en wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse getijdenenergie projecten in Zeeland.

De lezing zal worden gehouden in hotel ARION, Boulevard Bankert 266, 4382 AC Vlissingen.
Start lezing: 19:30
Introducees zijn welkom 

 

Activiteiten 2019 Overzicht