Kerstwildbiljarten

KNVTS Afdeling Rotterdam

Door een geringe opkomst gaat het evenement niet door.    

Vrijdag 20 december 2019

Het is een jarenlange traditie dat er in de maand december een gezellige bijeenkomst wordt gehouden om de leden de gelegenheid te geven elkaar goede kerstdagen toe te wensen. Tijdens deze bijeenkomst spelen we het voor de meeste kenners bekende spel “Kerstwildbiljarten”.

Voor de niet kenners, het spel heeft weinig te maken met het biljartspel, maar is meer een gezelligheidsspel. Overigens zijn er wel prijzen aan verbonden in de vorm van wild, geleverd door een prima poelier en een fles wijn voor iedere deelnemer.

Onze oude vertrouwde locatie “The Pittstop”  is enkele maanden terug volkomen afgebrand en de locatie is voor onbepaalde tijd onbruikbaar.
Dit  jaar wordt het kerstwildbiljarten georganiseerd op een nieuwe locatie, te weten: 
“Biljart Café De Pijp“, Hillelaan 41, 3072 JE Rotterdam

Wij hebben een avond kunnen reserveren in dit etablissement op vrijdag 20 december, aanvang 18:30 uur, inloop vanaf 18:00 uur.

Zoals aangegeven zal het doorgaan van deze gezellige avond afhankelijk zijn van voldoende deelname. Partners zijn evenals vorig jaar van harte welkom.
Maximaal 40 deelnemers

Deelnamekosten bedragen € 15,- per persoon. Deelname is van kracht na aanmelding via onderstaande link en storting van de verschuldigde bijdrage vóór 1 december op rekeningnr. NL58INGB0000325478 van de KNVTS o.v.v. “Kerstwildbiljarten”.

Eventuele extra kosten die gemaakt worden buiten het aangeboden “kerst” assortiment in dit etablissement kunnen alleen met contant geld betaald worden, pinnen is niet mogelijk.

Meld u aan via deze link

Graag tot ziens op 20 december!

Het organisatiecomité.

Activiteiten 2019 Overzicht