Lezing: Opwaarderen, aanpassen en verbouwen van offshore werkschepen

KNVTS Afdeling AmsterdamWoensdag 21 augustus 2019
Spreker: Martijn van Wijngaarden, Vineyards Europe BV, onafhankelijk consultant met rijke internationale ervaring 

Offshore werkschepen zijn kapitaalgoederen met een lange levensduur. Ze worden gedurende hun levensloop dikwijls aan de grillige marktomstandigheden in de maritieme wereld aangepast. Werven en hun toeleveranciers kunnen hiermee doorgaans goed overweg. De offshore prestaties van bestaande schepen kunnen soms indrukwekkend verhoogd worden.

Uitbreiding met meerdere functies kan de inzetbaarheid voor buitengaats installatiewerk merkbaar vergroten. Met spectaculaire verbouwingen worden vrachtschepen, veerboten en bestaande offshore units compleet getransformeerd. Maar mooier worden grootscheeps verbouwde werkschepen er meestal niet op.

Mogelijke aanpassingen worden in een opklimmende reeks van complexiteit en uitvoeringsrisico’s geplaatst. Als die goed behandeld worden, kunnen ook de ingewikkeldste verbouwingen een succes worden. Er zijn zelfs schepen die tweemaal totaal omgebouwd zijn om nieuwe werkzaamheden op zee uit te kunnen voeren. Vergeleken met nieuwbouw kan een geslaagde verbouwing tijd en geld besparen.

Deze lezing is een vervolg op een korte presentatie die in mei op de internationale Offshore Technology Conference in Houston gegeven werd. Er wordt een uitgebreidere versie beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse belangstellenden in Amsterdam. Die krijgen daar inspraak tijdens de lezing. De spreker zal hen een keuze bieden uit zijn reeks van spraakmakende praktijkvoorbeelden. 

Martijn van Wijngaarden is zelfstandig gevestigd als internationaal maritiem consultant. Hij verleent zijn diensten op projectbasis aan gerenommerde klanten in de offshore- en energiesector. In een bouwteam draagt hij proactief bij aan certificering en borging van veiligheid. Hij heeft ruime ervaring met zowel nieuwbouw als omvangrijke ombouw van offshore werkschepen. Martijn is actief lid van de KNVTS en publiceert in SWZ|Maritime.

In plaats van een diner voorafgaand aan de lezing zullen er drankjes (koffie, thee, frisdrank, wijn en bier) en “koude snacks’’ worden geserveerd voor een gepaste bijdrage aan het eind van de avond.  

Er is plaats voor maximaal 60 personen. 

Locatie: Koninklijk College Zeemanshoop, Muntplein 10, 1012 WR Amsterdam.   

Deuren geopend vanaf:    18:30
Start lezing:                         19:15 
Start borrel:                         20:30

Voor de lezing kunt u zich tot 21 augustus aanmelden. Stuur een e-mail naar knvts.afd.amsterdam@gmail.com

De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op verschillende sociale media. U kunt ons volgen op Facebook en Twitter: KNVTS Amsterdam en op LinkedIn: KNVTS.  

Activiteiten 2019 Overzicht