2019 - Bravo Eugenia

De Bravo Eugenia is een 109 meter luxe megajacht met een slank ontwerp en een ten opzichte van vergelijkbare jachten lage GT van 3.418. Het schip is ontworpen en gebouwd bij Oceanco te Alblasserdam.

Het jacht is ontworpen voor wereldwijd cruisen en geclassificeerd door Lloyd’s inclusief de ECO-IHM notatie. Het ontwerp toont een innovatieve lay-out met een lage motorkamer, die de eigenaar en ontwerper veel vrijheden hebben geven in de bestemming van de beschikbare ruimte.

Het is opvallend om te zien dat de eigenaar een standpunt heeft en bereid was om een jacht te laten ontwerpen dat niet alleen mooi en comfortabel is maar ook baanbrekend in techniek. Er is geïnvesteerd in “up-to-date” techniek om systemen efficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk te maken. Het uitgangspunt was om meer maximaal te reduceren op de impact op het milieu tijdens de vaart, dan op de kosten voor de bouw.

De “lengte-breedte”-verhouding in combinatie met een laag gewicht maakt een efficiënte rompvorm mogelijk en dus een gereduceerd vermogen op maximum en tussenliggende snelheden. Tevens blijkt uit het vaarprofiel dat slechts 2% van de vaartijd op vol vermogen wordt gevaren. Door de hybride voortstuwing kan het brandstofverbruik worden geoptimaliseerd voor zowel voortstuwing als  elektrisch energieverbruik bij verschillende snelheden en bezetting van het jacht. De installatie is opgebouwd uit een dieselmotor en een elektromotor op een “dual input” tandwielkast, waarbij de elektromotor ook dienst kan doen als generator en dus de meest economische configuratie kan worden geselecteerd. Door de hybride combinatie konden ook de hoofdmotoren kleiner gekozen worden. Het elektrisch vermogen dat van de generatoren komt -normaal gesproken alleen voor de hotel- en scheepsbelasting gebruikt - maakt het mogelijk om het extra vermogen te leveren via de elektromotoren die gezamenlijk met een dieselmotor op een tandwielkast staan. Deze is gekoppeld aan een Controlable Pitch Propellor (CPP) zodat het vermogen bij diverse snelheden optimaal kan worden gebruikt voor de voortstuwing. Dit stelt de operator in staat om de hoofdmotor in een zo gunstig mogelijke brandstofkromme te laten draaien. Er kan ook alleen op de elektromotoren gevaren worden en zelfs alleen op batterijen. Dit maakt operationeel bedrijf met “zero emission” - waar gewenst of noodzakelijk - mogelijk.

Een nieuwe ontwikkeling is de enkeldeks motorkamer. De lagere vermogens en dus kleinere motoren maken dit mogelijk.  Het lage dek boven de motorkamer maakt passage tussen voor- en achterschip mogelijk op een laag niveau in het schip. Het geeft veel meer flexibiliteit aan de ontwerper om te spelen met de indeling. Normaal is die passage geblokkeerd door de tweedeks motorkamer om de grote motoren in onder te brengen.

Het generator vermogen is verder geoptimaliseerd door toepassing van een “peak shaving” batterij bank. De batterij bank heeft meerdere functies. Het dient als energy opslag  en vult de generator aan op momenten van piek belasting. Als de vraag kleiner is dan de generator kan leveren dan wordt de bank opgeladen met het overschot. Hierdoor zal ook de generator in een goed belasting en efficiënte brandstof kromme kunnen draaien.

Ook kan de batterij bank de energie leveren voor voortstuwing en hotel/scheepsbelasting om operationeel te zijn met  “zero emissie”, dit is nog beperkt maar zal met de ontwikkeling van de batterij technologie in de toekomst uitgebreid kunnen worden.

In de normale opzet worden de generatoren gekoeld met zeewater en alle geproduceerde warmte verdwijnt buitenboord. Op Bravo Eugenia wordt deze warmte gebruikt voor systemen die anders elektriciteit verbruiken zoals warmwater boilers, airconditioning, zwembad, jacuzzi.

Comfort is een zeer belangrijk aspect voor een jacht. Er is onderzoek gedaan naar optimalisatie van het slingergedrag waarbij de invloed op de weerstand van het schip is meegenomen. Uitvoerige testen toonden aan dat het resultaat zeer goed vergelijkbaar was tussen twee en vier stabilisatievinnen. De keuze is gemaakt om slechts twee stabilisatievinnen toe te passen. De twee stabilisatievinnen geven een vergelijkbaar comfort resultaat met een lagere weerstand dus minder brandstof verbruik.

Bovenstaande geeft weer dat de Bravo Eugenia een zeer goed voorbeeld is van een elegant jacht, waarbij de vormgeving gecombineerd met innovatieve technieken resulteert in een hoogwaardig presterend jacht dat rekening houdt met het milieu waarin het zich begeeft.

===============

English summary

Bravo Eugenia is a 109 meter luxury yacht with a sleek look and a low gross tonnage of 3,418, which is low considering similar yachts. This eye-catching feature immediately sets the yacht apart, which can also be said for its main dimensions and the technology used on board. The ship is designed and build by Oceanco at Alblasserdam.

The yacht is designed for worldwide cruising and was classified by Lloyd's Register. Its classification includes the ECO-IHM notation. The design has an innovative layout with a single-layer engine room that gives the owner and designer a lot of freedom when allocating the available space. It is noticeable that the owner had in mind and was willing to create a yacht that would not just look good, but would also be ground breaking in terms of technology used to make systems efficient, sustainable and environmentally friendly. The starting point was to reduce the environmental impact during the voyage as much as possible rather than to reduce the cost of construction.

The length to beam ratio and low weight makes the hull efficiency, requiring less power at max speed and intermediate speeds. The sailing profile shows that only two per cent of sailing time is sailed at full power. 

The selected hybrid propulsion makes it possible to optimise fuel consumption by selecting propulsion modes pending on speed and yacht use/occupation. The installation consists of a diesel engine and an electric motor on a "dual input" gearbox connected to a Controllable Pitch Propeller (CPP). The electric motor can also serve as a generator. This allows the most economical configuration to be selected. Due to the hybrid combination and the sailing profile, smaller main engines could be selected. The electric power that comes from the generators, and is normally only used for hotel functions and ships energy load, can be used as extra power via the electric motors that are installed on a gearbox together with a diesel engine.

It is also possible to sail on the electric motors alone or even on batteries alone. This enables "zero emission" operation when required.  

A new development is the single-layer engine room. Thanks to the diesel-electric propulsion system, the diesel engines can be smaller, which allows for the smaller engine room. The low deck above the engine room allows a horizontal connection of the foreship and stern at a low level in the ship. This is normally blocked by the two-layer engine room needed to accommodate the large engines. This in turn gives the designer much more flexibility in determining the layout of the yacht. 

Generator loading is optimized by using the battery bank as peak shaving and energy storing. This allows longer operation on one generator by using the battery capacity for short peak loads higher than the generator capacity. Optimum generator loading can be achieved. 

Also the heat generated by the diesel engines normally disposed overboard is used for hot water boilers, air conditioning, swimming pool and Jacuzzis. 

As comfort is one of the key factors for a yacht, research has been done to optimise stabilisation, taking into account the influence on resistance. This led to the use of only two fins on the hull instead of four. Extensive testing showed that two fins provide similar comfort with a lower resistance and, thus, less fuel consumption. 

All this shows that the Bravo Eugenia is a very good example of elegant yacht design combined with innovative technology. This has resulted in a high-performance yacht that takes into account the environment in which it operates.

 

 

Schip van het jaar nominaties Overzicht