2019 - Sendo liner (winnaar)

De Sendo liner is een binnenvaart containerschip met afmetingen 110 x 11.45 x 3.2 m (LxBxT). Het schip is in eigen beheer ontworpen door Sendo Shipping en gebouwd door Concordia Damen Shipbuilding B.V.

Bij het ontwerp van het schip is zowel uitgebreid aandacht besteed aan het “NU” zo efficiënt, zuinig en schoon mogelijk maken van het schip als aan het toekomstbestendig maken van het schip, zodat het over zijn hele levensduur een koploper kan zijn op het gebied van emissiearm varen. 

Om dit te bereiken hebben Sendo Shipping en Concordia Damen zich onderscheiden door:

  •  Uitgebreide optimalisatie van de scheepsvorm: 

Voorafgaand aan het ontwerp is een uitgebreide meetcampagne op een vergelijkbaar schip (de Nadorias) uitgevoerd, zodat het operationeel profiel en de daaruit voorvloeiende ontwerpeisen duidelijk waren. Op basis van deze ontwerpeisen is, middels slimme ontwerpkeuzes en CFD berekeningen, een efficiënte rompvorm ontwikkeld op basis van een aandrijving door 2 schroeven. Een dergelijke inspanning om tot een optimale fit-for-purpose hydrodynamisch concept te komen is zeldzaam, wellicht uniek in de binnenvaart.

  •  Ontwikkelen van een diesel-elektrisch voortstuwingsconcept met een accupakket:  

Op basis van het gemeten operationeel profiel is gekozen voor een diesel-elektrisch concept met twee generatoren van 425 kW in plaats van de ‘klassieke” oplossing met een enkele dieselmotor van ruwweg 2000 kW. Een accupakket van 564 kWh zorgt voor peak-shaving, het leveren van piekvermogen wat slechts zelden nodig is. Hierdoor is het geïnstalleerd vermogen sterk gereduceerd en kunnen de generatoren op een gunstige belasting draaien, wat brandstofverbruik en emissies ten goede komt.

  • Ontwerpopzet die het mogelijk maakt om in de toekomst op relatief eenvoudige wijze van energiebron te wisselen:

Sendo Shipping constateert terecht dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat de technologie gereed is om langdurig emissieloos te kunnen varen. Middels het accupakket dat nu al aan boord is geïnstalleerd zetten ze een eerste stap, maar ambiëren ze nog geen volledige emissieloze operatie. Om dit in de toekomst wel te kunnen doen is het schip zo ontworpen dat geen omslachtige verbouwing nodig is om waterstof, in combinatie met een brandstofcel, of LNG als brandstof te gaan gebruiken. Ook is er voor gezorgd dat grote componenten (generatoren, boegschroeven) snel en eenvoudig van boord te halen zijn middels een groot luik. Bij het ontwerp is bovendien voldoende redundantie in de systemen ingebouwd om een hoge bedrijfszekerheid te garanderen. 

  • Maximalisatie van de ladingcapaciteit:  

Door het ontwerp te optimaliseren passen binnen de gangbare hoofdafmetingen van 110 x 11.45 m nu 14 ipv 13 rijen containers. Daarnaast is een groot ballastsysteem met een capaciteit van 40% van de payload geïnstalleerd met o.a. een open tank (‘zwembad’) waarin naar behoeven ballast of containers kunnen worden geplaatst. Hierdoor kan met 3 lagen containers een kruiplijn van 7.5 m worden gerealiseerd en dus Groningen worden bereikt.

================  

English Summary 

The Sendo Liner is an inland vessel measuring 110x11.45x3.2 m (LXBxT). Sendo Shipping designed the vessel in house after which it was built by Concordia Damen Shipbuilding. In the design of the ship, specific attention has been paid to being as efficient and clean as possible by using the state-of-the-art technology of today,  while being suitable to incorporate future developments like fuel cells. This should enable the ship to be a frontrunner in low-emission sailing throughout its operational life.  

To achieve this, significant effort has been put into optimisation of the hull form and drive train, including a long-term measuring campaign on a similar ship to determine the operational profile, followed by CFD calculations. This has led to an efficient hull form with a twin-screw diesel electric propulsion concept powered by two 425 kW generators supported by a 564 kWh battery pack for peak shaving and supply of peak power.

The ship also features an enlarged hold, which holds fourteen rows of containers instead of the normal thirteen. This is complemented by a large ballasting system to enable a low air draught of 7.5 metres when carrying three layers of containers.

Schip van het jaar nominaties Overzicht