Nieuwjaarsreceptie Afdeling Rotterdam en lezing “Clean Shipping” – een modewoord of is emissiereductie echt mogelijk?

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 23 januari 2020 

Spreker: Michel DeRuyck, Fuel Coordinator bij Jan De Nul Group 

Europa moet binnen de tien jaar diepgaand vergroenen wil het grotere schade door milieuvervuiling en broeikasgasuitstoot ontlopen. De impact van lucht pollutie is wereldwijd nog steeds een onderschat gevaar.

De internationale scheepvaart zal ook een drastisch vergroening scenario moeten ondergaan, wil het ook aan de IMO doelstellingen voldoen. Wat zijn de meest recente ingrepen van de IMO en wat zijn de realisaties?

Een nichemarkt van waterbouwers zal zich niet kunnen schikken door mee te lopen met de IMO kudde, landelijke ambities zullen hoger liggen dan de IMO doelstellingen.

Kan de sector van waterbouwers tijdig het tij keren en die doelstellingen halen, of ziet het plaatje er slecht uit? Ligt er geen voortrekkersrol op het beleid weggelegd voor die sector? 

Jan De Nul kiest ervoor om de luchtpollutie zo laag mogelijk te houden door nabehandeling, een techniek die zichzelf reeds bewezen heeft in andere industrieën. De klimaatfootprint pakt Jan De Nul niet alleen aan door nabehandeling, maar ook het gebruik van klimaat neutrale brandstoffen in de mate deze nu reeds beschikbaar zijn. Het ontwerp van nieuwe schepen gaat gepaard met verdere efficiëntie verhoging, om onnodige verspilling van die kostbare brandstoffen te vrijwaren.

Voorafgaand aan de lezing zal de nieuwjaarsreceptie van de afdeling Rotterdam plaats vinden. Hierbij bieden we u graag een borrel inclusief warme en koude hapjes aan. Deze is enkel toegankelijk voor leden. Aanmelden is hiervoor ook vereist. Hiervoor kunt u onderstaande link volgen.   

Locatie: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, Rotterdam

Programma:
Nieuwjaarsreceptie: 18:30 – 19:45 uur (alleen toegankelijk voor KNVTS leden)
Lezing: 20:00 – 21:15 uur
Drankje: 21:15 – 22:00 uur

Aanmelding kan via de volgende link:

Wist u dat u ons ook kunt volgen via LinkedIn en Facebook? Op beide kanalen kunt u ons vinden via de pagina KNVTS afdeling Rotterdam.

 

Activiteiten 2020 Overzicht