Lezing: 'IJzer als brandstof voor schepení

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 20 februari 2020

Sprekers:    

  • Caspar Kramers, Sr. Staflid Maritiem Kennis Centrum MKC, scheepsbouwkundige en projectmanager MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’
  • Vincent Seijger, Maritiem Officier, Masterstudent Werktuigbouwkunde TU/e, jr. onderzoeker MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’ en Technisch Team-lid SOLID
  • Mark Verhagen,Team Captain SOLID / Masterstudent Technische Bedrijfskunde TU/e en coördinator van de Team SOLID-inbreng in MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’

De noodzaak van een overstap naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem dat geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen. Ook de IMO heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te reduceren met 50% ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken wordt naarstig gezocht naar CO2-vrije brandstoffen en naar systemen die deze reductie haalbaar maken.

TU Eindhoven doet onderzoek naar ‘Metaalbrandstoffen’ als circulaire energiebron en ziet ijzer als een kansrijke optie voor drie toepassingsgebieden: energiecentrales, procesindustrie en scheepvaart.
Het circulaire karakter hiervan komt naar voren doordat het verbrandingsproduct (Fe2O3) met groen gevormde waterstof weer wordt gereduceerd tot ijzer. IJzer treedt hiermee op als opslagmedium voor waterstof. 

Het TU/e studententeam SOLID ontwikkelt stapsgewijs de toepassing van ijzer als circulaire energiebron, waarbij in 2018 in een lab-opstelling het werkingsprincipe werd gedemonstreerd en in 2020 een mobiele 100kW onderzoeksopstelling ook daadwerkelijk stoom zal leveren aan een brouwerijproces. 

December 2018 nam MKC het initiatief om de toepasbaarheid van ijzer als hernieuwbare brandstof voor schepen samen met onder meer TU/e als een zo genaamd Maritiem Innovatie Impuls Project (MIIP) te onderzoeken. 

Aan het eind van deze recent afgesloten haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat ijzer als brandstof voor schepen uit zowel technisch als economische oogpunt haalbaar is, maar dat gezien de stand van de technologie nog veel onderzoek nodig is; en ook, net zoals dat geldt voor andere CO2-emissievrije brandstoffen, ook nog wel aan een aantal andere randvoorwaarden moet zijn voldaan, zoals een gelijk speelveld ten opzichte van fossiel. 

In deze lezing wordt niet alleen ingegaan op diverse technische aspecten van ijzer als brandstof voor schepen en hoe de economische haalbaarheid daarvan is onderzocht, maar ook op de roadmap naar een eerste commerciële toepassing in 2030, waarbij publiciteit een van de hoofdrollen vervult. 

Opm: Kramers en Seijger zijn beide KNVTS leden.

Locatie : De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam, gemakkelijk te bereiken met de tram, metro en bus. Er is parkeergelegenheid in de directe omgeving van de Machinist, vanaf 18.00 uur is het gratis parkeren.

Inloop met koffie en thee van 19.15 tot 19.45 uur.
Lezing : 19.45 tot 21.30 uur.
Na afloop tot 22.00 uur een borrel.

Maximale bezetting 120 personen.

Voor het inschrijven op deze boeiende lezing maakt u gebruik van  de volgende link

 

Activiteiten 2020 Overzicht