UITGESTELD/CANCELLED Lecture: Redeployment of Aoka Mizu FPSO to North Sea

KNVTS Afdeling Amsterdam

Lezing 18 maart Bluewater geannuleerd / Lecture March 18th Bluewater cancelled

ENGLISH VERSION BELOW

Beste leden en volgers van KNVTS Amsterdam,
 
Ik hoop dat het u allen goed gaat in deze emotionele periode als gevolg van COVID-19.
 
Zoals u weet heeft KNVTS Amsterdam aanstaande woensdag 18 maart een lezing georganiseerd met sprekers Victor Candotti en Bastiaan van den Berg van Bluewater.
 
Na het bestuderen van verschillende mogelijkheden hebben we samen met de sprekers besloten dat het in de huidige situatie het beste is om de lezing niet door te laten gaan.

In deze dagen zijn de meeste zakelijke bijeenkomsten geannuleerd of omgezet in conference calls. Als maritieme vereniging willen we graag de waarden van de rest van het maritieme bedrijfsleven weerspiegelen en de richtlijnen van de Nederlandse overheid volgen. Een onderdeel van onze doelstelling is het creëren van een omgeving om te netwerken en ideeën over technologie te kunnen uitwisselen. Dit aspect zouden we verliezen door de lezing online te streamen. Daarom hebben we samen met de sprekers van Bluewater besloten om de lezing te annuleren.
 
We willen deze zeer interessante lezing graag verplaatsen naar een een ander moment later dit jaar.
 
Voorlopig staat de lezing van april nog op de planning, maar we zullen de situatie en richtlijnen in de gaten houden en u op de hoogte houden.
 
Met vriendelijke groet,
 
- Raffaele Frontera
Voorzitter KNVTS Amsterdam  

 
Dear members and KNVTS Amsterdam followers,
 
I hope that all of you are well in this emotional period due to COVID-19.
 
As you know next Wednesday March 18th, KNVTS Amsterdam organized a lecture with speakers Victor Candotti and Bastiaan van den Berg from Bluewater.
 
After analyzing different possibilities, we decided together with the speakers that in the current situation it is best to cancel the lecture.
 
In these days most business meetings have been cancelled or changed to conference calls. As a maritime association we would like to reflect the values of the rest of the maritime business and follow the guidelines provided by the Dutch government. Part of our purpose is to create an environment for networking and sharing thoughts about technology. We would lose this aspect by streaming the lecture online. Therefore, together with the speakers from Bluewater, we decided to cancel the lecture.
 
We would like to reschedule this very interesting lecture to another time later this year.
 
For now, the lecture of April is still on the planning, but we will monitor the situation and guidelines and keep you updated.
 
Sincerely,
 
- Raffaele Frontera
Chairman KNVTS Amsterdam

 

Activiteiten 2020 Overzicht