Secretariaat KNVTS bemand / SWZ Maritime onbemand

Op het secretariaat KNVTS is met ingang van februari 2022 op de maandag tot en met donderdag een medewerker aanwezig. U kunt uw vragen stellen bij aanwezigheid of anders een e-mail zenden aan info@knvts.nl, zodat voor verdere afhandeling kan worden zorggedragen.

De hoofdredacteur en de eindredactie van SWZ|Maritime zijn tot op heden nog wel aan het thuiswerken, u kunt hen bereiken via swz.rotterdam@knvts.nl

Met dank voor uw medewerking.

  

Nieuws Overzicht