Secretariaat KNVTS bemand / SWZ Maritime onbemand

Op het secretariaat KNVTS is met ingang van februari 2022 op de maandag tot en met donderdag een medewerker aanwezig. U kunt uw vragen stellen bij aanwezigheid of anders een e-mail zenden aan info@knvts.nl

De hoofdredacteur en de eindredactie van SWZ|Maritime zijn te bereiken via e-mail: swz.rotterdam@knvts.nl

 

  

Nieuws Overzicht