ALV 2020 bij Bolidt Innovation Center te Hendrik-Ido-Ambacht

OP BASIS VAN DE STRINGENTERE RICHTLIJNEN VAN HET KABINET TOT 1 JUNI 2020 ZAL DE ALV2020 VOORALSNOG NIET DOOR GAAN. WANNEER WEL IS AFHANKELIJK VAN HET VERLOOP VAN DE CRISIS EN DE DAARBIJ BEHORENDE MAATREGELEN.

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV 2020). Deze zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2020 bij Bolidt Innovation Center, Noordeinde 2, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht.

De stukken (notulen ALV 2019, de jaarrekening 2019, begrotingen 2020 en 2021, etc.) liggen vanaf half april 2020 ter inzage op het secretariaat en worden half april ook aan de leden en begunstigers van de KNVTS gestuurd via de beschikbare e-mail adressen. Mocht u 30 april 2020 geen mail hebben ontvangen en dat alsnog willen, informeert  u dan het secretariaat: secretariaat@knvts.nl.
Als u geen e-mailadres heeft en de stukken toch wilt ontvangen, schrijft of belt u dan naar het secretariaat met het verzoek de stukken per post toe te sturen. 

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

Programma:
13.30 uur   Ontvangst KNVTS-leden
14.00 uur   Presentatie Bolidt; specialist in ontwikkelen, produceren en aanbrengen van thermohardende kunstoffenwaaronder vloeren, scheepsdekken en slijtlagen.
14.15 uur   Start rondleidingen (afhankelijk opkomst, meerdere groepen)
15.00 uur   Koffiepauze
15.15 uur   Opening ALV 2020
17.15 uur   Sluiting ALV 2020, afsluitende borrel
18.00 uur   Einde

Het doorgaan van de ALV 2020 of aanpassingen aan het programma is natuurlijk afhankelijk van de mogelijke beperkende maatregelen in het kader van verspreiding van het Coronavirus.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en vertegenwoordigers van begunstigers/donateurs. Deelnemers worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat (liefst per e-mail: secretariaat@knvts.nl) vóór donderdag 7 mei 2020.

Bij het aanmelden dient het volgende aangegeven te worden:
* Voornaam
* Achternaam
* m/v
* E-mail adres
* Deelname aan presentatie en rondleiding (alleen leden): ja/nee 

De agenda van de ALV 2020 ziet er als volgt uit:
1.  Opening en vaststelling agenda
2.  Mededelingen en ingekomen stukken
3.  Herdenking overleden leden
4.  Notulen van de ALV2019 d.d. 16 mei 2019
5.  Overzicht afgelopen verenigingsjaar
6.  Jaarrekening 2019
7.  Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2019
8.  Decharge van het Hoofdbestuur voor het gevoerde beleid 2019
9.  Begroting 2020 (aangepast) en 2021
10.Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2020
11.Samenstelling Hoofdbestuur
12.Rondvraag
13.Sluiting

Na de ALV 2020 is er - onder het genot van een borrel nog - gelegenheid om de gebeurtenissen van deze dag met elkaar door te spreken.

We zien u graag op donderdag 13 mei 2020 bij Bolidt Innovation Center te Hendrik-Ido-Ambacht.

Hoofdbestuur KNVTS

 

 

Activiteiten 2020 Overzicht